Công văn 3809/VPCP-TCCB

Công văn số 3809/VPCP-TCCB về việc lùi thời hạn trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3809/VPCP-TCCB lùi thời hạn trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói VN


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3809/VPCP-TCCB
V/v lùi thời hạn trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Đài tiếng nói Việt Nam;
- Bộ Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tờ trình số 433/TTr-TNVN ngày 17 tháng 5 năm 2007 về việc trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam; của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1707/BNV-TCBC ngày 15 tháng 6 năm 2007 về lùi thời hạn trình Chính phủ ban hành Nghị định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chính phủ sẽ xem xét, ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XII phê chuẩn cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ thứ XII.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản; Website CP, các Vụ, đơn vị: TH, VX, Vụ III, Ban XDPL;
- Lưu: VT, TCCB (05); Hào 20b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3809/VPCP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3809/VPCP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2007
Ngày hiệu lực10/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3809/VPCP-TCCB

Lược đồ Công văn 3809/VPCP-TCCB lùi thời hạn trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói VN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3809/VPCP-TCCB lùi thời hạn trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói VN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3809/VPCP-TCCB
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐoàn Mạnh Giao
        Ngày ban hành10/07/2007
        Ngày hiệu lực10/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3809/VPCP-TCCB lùi thời hạn trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói VN

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3809/VPCP-TCCB lùi thời hạn trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói VN

              • 10/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực