Công văn 3813/TCT-CS

Công văn 3813/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3813/TCT-CS 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3813/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH EF Education First Limited Việt Nam.
(Đ/c: Tòa nhà Saigon Pavillon, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 001/2018 ngày 24/1/2018 của Công ty TNHH EF Education First Limited Việt Nam hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung điều 8 của Luật thuế GTGT.

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8; bổ sung điểm q vào khoản 2 Điều 8 như sau:

“1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu, …

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về thuế suất 0%:

“1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 1 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu, trừ các hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

…”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng về dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất 0%.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và trên cơ sở nội dung trình bày của Công ty TNHH EF Education First Limited Việt Nam: Trường hợp Công ty TNHH EF Education Việt Nam ký hợp đồng với các tổ chức nước ngoài để tổ chức các chương trình du học ngoại ngữ, các khóa đào tạo ngôn ngữ tại nhiều quốc gia và cung cấp các dịch vụ quảng bá các chương trình du học ngoại ngữ và các khóa học ngôn ngữ khác đến các học viên tại Việt Nam nếu đáp ứng điều kiện tiêu dùng ở ngoài Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng thì được áp dụng thuế suất 0% theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH EF Education First Limited được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (để biết);
- Cục Thuế TP. Hà Nội (để biết);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3813/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3813/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2018
Ngày hiệu lực08/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3813/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3813/TCT-CS 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3813/TCT-CS 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3813/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành08/10/2018
        Ngày hiệu lực08/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3813/TCT-CS 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3813/TCT-CS 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng

            • 08/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực