Công văn 3813/TĐC-HCHQ

Công văn 3813/TĐC-HCHQ năm 2019 thí nghiệm xác định hàm lượng nhựa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3813/TĐC-HCHQ 2019 thí nghiệm xác định hàm lượng nhựa


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3813/TĐC-HCHQ
V/v kiến nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông - tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông - tỉnh An Giang

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 11535/VPCP-ĐMDN đề ngày 26/11/2018 của Văn phòng Chnh ph do Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển xuống đề nghị xử lý kiến nghị của Quý Ban về thí nghiệm xác định hàm lượng nhựa đối với thi công láng nhựa nóng mặt đường. Về vấn đề này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Về hệ thống TCVN liên quan đến việc nghiệm thu lớp láng nhựa nóng mặt đường:

- TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghim thu và TCVN 8860-2:2011 Bê tông nhựa - Phương pháp thử- Phần 2: Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ chế tạo hỗn hợp, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa (bê tông át phan) theo phương pháp trộn nóng rải nóng. Tại Điều 9.6.5 của tiêu chuẩn này quy định: “Thành phần cấp phối cốt liệu, hàm lượng nhựa đường lấy từ mẫu nguyên dạng ở mặt đường tương ứng với lý trình kiểm tra phải thỏa mãn công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa đã được phê duyệt với sai số nằm trong quy định ở Bảng 8. Mật độ kiểm tra: 2500 m2 mặt đường/01 mẫu (hoặc 330 m dài đường 02 làn xe/01 mẫu)”.

- TCVN 8860-2:2011 - Phần 2: Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng my quay li tâm quy định phương pháp xác định hàm lượng nhựa có trong bê tông nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm. Nguyên tắc của phương pháp là: Mẫu bê tông nhựa được sấy khô, làm tơi và ngâm trong dung môi hòa tan nhựa. Sử dụng máy quay ly tâm để tách phần dung dịch hòa tan nhựa. Lượng nhựa được xác định trên cơ sở chênh lệch khối lượng mẫu bê tông nhựa thử nghiệm và khối lượng cốt liệu (đá dăm, cát, bột khoáng) thu được sau khi thử nghiệm. Căn cứ vào lượng nhựa thu được để tính toán hàm lượng nhựa theo khối lượng mẫu bê tông nhựa hoặc theo khối lượng cốt liệu. Lưu ý khi so sánh hàm lượng nhựa trên 1m2 với định mức yêu cầu do không thể phân tách lớp láng nhựa và lớp nhựa thấm bám nên hàm lượng nhựa của lớp thm bám cũng nên được tính cộng vào so với định mức.

- TCVN 8863:2011 Mặt đường lng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu, tuy nhiên tiêu chuẩn này chỉ quy định kiểm tra hàm lượng nhựa trong quá trình thi công, không quy định phương pháp kiểm tra hàm lượng nhựa của mặt đường láng nhựa nóng sau khi đã thi công xong.

Hiện nay chưa có TCVN quy định cụ thể trình tự thực hiện “đục mẫu nhựa trên mặt đường đã láng nhựa” (như yêu cầu của cơ quan quản lý chất lượng công trình) và quy định phương pháp kiểm tra lại hàm lượng nhựa của mặt đường láng nhựa nóng sau khi đã thi công xong.

2. Sản phẩm nhựa đường (bitum) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Ngày 08/8/2013, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông. Ngày 28/7/2014, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông. Do đó, đề nghị Quý Ban tham khảo ý kiến của Bộ Giao thông vận ti.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý ban biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Văn Tùng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng TM và CN Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3813/TĐC-HCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3813/TĐC-HCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3813/TĐC-HCHQ 2019 thí nghiệm xác định hàm lượng nhựa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3813/TĐC-HCHQ 2019 thí nghiệm xác định hàm lượng nhựa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3813/TĐC-HCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýNguyễn Hoàng Linh
        Ngày ban hành20/12/2018
        Ngày hiệu lực20/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3813/TĐC-HCHQ 2019 thí nghiệm xác định hàm lượng nhựa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3813/TĐC-HCHQ 2019 thí nghiệm xác định hàm lượng nhựa

           • 20/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực