Công văn 3819/VPCP-KGVX

Công văn 3819/VPCP-KGVX năm 2021 về Đề án “Phát triển hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh số quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3819/VPCP-KGVX 2021 Phát triển hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh số quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3819/VPCP-KGVX
V/v Đề án “Phát triển hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh số quốc gia”

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xét đề nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam (Tờ trình số 1223/TTr-TNVN ngày 20 tháng 5 năm 2020 và văn bản số 1630/TNVN-KTPTTH ngày 27 tháng 5 năm 2021) về việc phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh số quốc gia”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan đánh giá, làm rõ sự cần thiết triển khai hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh số quốc gia. Trường hợp thấy cần thiết, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, KHCN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, PL, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (3) BH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3819/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3819/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2021
Ngày hiệu lực08/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3819/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3819/VPCP-KGVX 2021 Phát triển hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh số quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3819/VPCP-KGVX 2021 Phát triển hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh số quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3819/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành08/06/2021
        Ngày hiệu lực08/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3819/VPCP-KGVX 2021 Phát triển hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh số quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3819/VPCP-KGVX 2021 Phát triển hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh số quốc gia

              • 08/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực