Công văn 382/GĐ-GĐ1

Công văn số 382/GĐ-GĐ1 về việc giải thích điểm a khoản 1 mục II của Thông tư 11/2005/TT-BXD do Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 382/GĐ-GĐ1 giải thích TT 11/2005/TT-BXD Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 382/GĐ-GĐ1
V/v giải thích Điểm a Khoản 1 Mục II của Thông tư 11/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi nghiên cứu văn bản số 5861/SXD-QLCL ngày 20/7/2006 của Quý Sở về việc giải thích Điểm a Khoản 1 Mục II của Thông tư 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư 11/2005/TT-BXD) Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II của Thông tư 11/2005/TT-BXD thì “các tổ chức thực hiện việc chứng nhận chất lượng phải đảm bảo nguyên tắc hoạt động độc lập, không bị ràng buộc về lợi ích kinh tế, không có quan hệ về tổ chức hoặc các hình thức ràng buộc khác với Chủ đầu tư, với Nhà thầu thiết kế, Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng vật tư - thiết bị, Tư vấn quản lý dự án và Tư vấn giám sát thi công xây dựng của chính đối tượng công trình được chứng nhận chất lượng”.

Như vậy theo tinh thần và nội dung của quy định trên, tổ chức chứng nhận chất lượng là các tổ chức tư vấn không tham gia trực tiếp công việc bao gồm quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và kiểm định chất lượng xây dựng của chính đối tượng công trình được chứng nhận chất lượng và phải có đủ Điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Người chủ trì việc kiểm tra của tổ chức chứng nhận chất lượng phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên (để b/c)
- Lưu: Cục GĐ1

CỤC TRƯỞNG
Trần Chủng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 382/GĐ-GĐ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu382/GĐ-GĐ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2006
Ngày hiệu lực03/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 382/GĐ-GĐ1

Lược đồ Công văn 382/GĐ-GĐ1 giải thích TT 11/2005/TT-BXD Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 382/GĐ-GĐ1 giải thích TT 11/2005/TT-BXD Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu382/GĐ-GĐ1
       Cơ quan ban hànhCục Giám định Nhà nước
       Người kýTrần Chủng
       Ngày ban hành03/08/2006
       Ngày hiệu lực03/08/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 382/GĐ-GĐ1 giải thích TT 11/2005/TT-BXD Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 382/GĐ-GĐ1 giải thích TT 11/2005/TT-BXD Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

            • 03/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực