Công văn 382/GSQL-GQ2

Công văn 382/GSQL-GQ2 năm 2016 vướng mắc thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 382/GSQL-GQ2 vướng mắc thủ tục hải quan 2016


TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai.

Trả lời công văn số 537/HQĐNa-GSQL ngày 18/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về một số nội dung vướng mắc chưa nhận được hướng dẫn, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về DNCX nhập khẩu máy móc thiết bị sau đó cho thuê theo công văn số 1780/HQĐNa-GSQL:

Về nội dung vướng mắc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1995/TCHQ-GSQL trao đi với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 5236/BCT-KH ngày 28/5/2015 của Bộ Công Thương, số 5794/BKHĐT-QLKKT ngày 19/8/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp tục trao đổi với Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế của Bộ Tài chính và xác định đây là trường hợp mới phát sinh chưa được quy định cụ thể về thủ tục hải quan trong Thông tư số 38/2015/TT-BTC Hơn nữa, về Mục đích sử dụng máy móc, thiết bị là để cho thuê nên phải xem xét đến việc cho DNCX khác thuê (doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê) hay cho các doanh nghiệp thông thường khác thuê và việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cho thuê này là phát sinh sau khi nhập khẩu máy móc, thiết bị về sử dụng hay là hoạt động nhập khẩu của DNCX đ kinh doanh cho thuê.

Do vậy, nội dung này Cục Giám sát quản lý ghi nhận để báo cáo Lãnh đạo Tổng cục báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể với hoạt động này về thủ tục hải quan, chính sách thuế nhằm đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng khi sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo bổ sung, làm rõ cụ thể trường hợp phát sinh của Công ty TNHH Aurole BCD để có cơ sở tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục báo cáo Bộ Tài chính hướng dn cụ thể đi với trường hợp này.

2. Về nội dung phản ánh của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tại công văn số 1884/HQĐNa-GSQL Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ; căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu được mua bán hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài;

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ; căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương thì hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp quyền phân phối là được hoạt động buôn bán, bán lẻ, đại lý mua bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 7483/BCT-XNK ngày 16/8/2012 về trường hợp mua bán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với DNCX tại Việt Nam;

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định dẫn trên và nội dung hướng dẫn của Bộ Công Thương để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

3. Vướng mắc về DNCX thuê kho ngoài DNCX để phục vụ sản xuất tại công văn số 377/HQĐNa-GSQL ngày 02/3/2016:

Về việc này, Cục Giám sát quản lý đã có công văn số 221/GSQL-GQ2 ngày 23/02/2016 trả lời công văn số 251/HQĐNa-GSQL ngày 04/02/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai theo đó làm rõ nội dung quy định tại Điều 47 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 108/2006/NĐ-CP vì quan Điểm của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai không phù hợp với nội dung quy định tại Điều 47 nêu trên.

Liên quan đến nội dung nêu tại ng văn số 377/HQĐNa-GSQL ngày 02/3/2016 Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ghi nhận và sẽ tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các vấn đề liên quan đến thực hin Nghị định số 118/2015/NĐ-CP nói chung trong đó có vấn đề về thuê kho ngoài của DNCX. Trên cơ sở kết quả trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Bộ Tài chính để hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hi quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng
- TCHQ (để biết);
- Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 382/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu382/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2016
Ngày hiệu lực22/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 382/GSQL-GQ2 vướng mắc thủ tục hải quan 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 382/GSQL-GQ2 vướng mắc thủ tục hải quan 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu382/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành22/03/2016
        Ngày hiệu lực22/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 382/GSQL-GQ2 vướng mắc thủ tục hải quan 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 382/GSQL-GQ2 vướng mắc thủ tục hải quan 2016

           • 22/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực