Công văn 382/TTg-QHQT

Công văn số 382/TTg-QHQT về việc báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định cho Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 382/TTg-QHQT Báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định cho Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc vay vốn của WB


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 382/TTg-QHQT
V/v Báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định cho Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc vay vốn của WB

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1857/NHNN-HTQT ngày 28 tháng 02 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định Tài trợ và các văn kiện liên quan của Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc" vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) với các nội dung như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định vay và các văn kiện liên quan đến Dự án.

3. Giao Bộ Ngoại giao thông báo cho WB biết việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Bộ Y tế:

- Sớm hoàn tất các điều kiện hiệu lực của Hiệp định tài trợ;

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý của Dự án để Hiệp định tài trợ sớm có hiệu lực; đẩy nhanh tiến độ giải ngân của Dự án và giảm thiểu nghĩa vụ trả phí cam kết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 382/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu382/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2008
Ngày hiệu lực18/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 382/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 382/TTg-QHQT Báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định cho Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc vay vốn của WB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 382/TTg-QHQT Báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định cho Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc vay vốn của WB
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu382/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành18/03/2008
        Ngày hiệu lực18/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 382/TTg-QHQT Báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định cho Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc vay vốn của WB

            Lịch sử hiệu lực Công văn 382/TTg-QHQT Báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định cho Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc vay vốn của WB

            • 18/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực