Công văn 3820/VPCP-KGVX

Công văn 3820/VPCP-KGVX năm 2021 về Đề án “Tăng cường thông tin quảng bá trên biển, đảo Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3820/VPCP-KGVX 2021 Tăng cường thông tin quảng bá trên biển đảo Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3820/VPCP-KGVX
V/v Đề án “Tăng cường thông tin quảng bá trên biển, đảo Việt Nam”

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xét đề nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam (Tờ trình số 2038/TTr-TNVN ngày 17 tháng 8 năm 2020 và văn bản số 1630/TNVN-KTPTTH ngày 27 tháng 5 năm 2021) về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường thông tin quảng bá trên biển, đảo Việt Nam”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá và có ý kiến rõ về sự cần thiết, phương án điều chỉnh để bảo đảm quy mô, phạm vi và các giải pháp của Đề án không trùng lắp với các nhiệm vụ, giải pháp khác liên quan đang được thực hiện; trên cơ sở đó, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và Đài Tiếng nói Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, QP, NN&PTNT, KHCN;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, NN, NC, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX (3) BH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3820/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3820/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2021
Ngày hiệu lực08/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3820/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3820/VPCP-KGVX 2021 Tăng cường thông tin quảng bá trên biển đảo Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3820/VPCP-KGVX 2021 Tăng cường thông tin quảng bá trên biển đảo Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3820/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành08/06/2021
        Ngày hiệu lực08/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3820/VPCP-KGVX 2021 Tăng cường thông tin quảng bá trên biển đảo Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3820/VPCP-KGVX 2021 Tăng cường thông tin quảng bá trên biển đảo Việt Nam

              • 08/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực