Công văn 3825/VPCP-CN

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3825/VPCP-CN 2019 Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3825/VPCP-CN
V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 48/TTr-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2019) và Báo cáo thm định của Bộ Tư pháp (Công văn số 57/BC-BTP ngày 16 tháng 4 năm 2019) về việc ban hành Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (dự thảo Nghị định), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sau khi Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch được Chính phủ ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Th
ủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: TP, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa
(10).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Thuộc tính Công văn 3825/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3825/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2019
Ngày hiệu lực08/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 ngày trước

Download Công văn 3825/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 3825/VPCP-CN 2019 Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3825/VPCP-CN 2019 Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3825/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành08/05/2019
        Ngày hiệu lực08/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3825/VPCP-CN 2019 Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3825/VPCP-CN 2019 Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP

           • 08/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực