Công văn 383/BXD-KTXD

Công văn 383/BXD-KTXD năm 2016 điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 383/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng xây dựng 2016


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/BXD-KTXD
V/v Điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi: Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 159/CV-PVMT ngày 24/12/2015 của Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung về việc Điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Theo các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng thì:

a) Việc Điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí phải được quy định trong hợp đồng đã được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

b) Việc áp dụng phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

c) Việc Điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng;

3. Hợp đồng ký trước ngày 15/6/2015 (thời Điểm Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng có hiệu lực) thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

a) Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010;

- Đối với hợp đồng trọn gói: “…Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu”. Việc Điều chỉnh giảm đối với khối lượng không thực hiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư (không làm thay đổi Mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án) để tính bù trừ vào khối lượng phát sinh của gói thầu là phù hợp.

- Đối với hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh: “…Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu”.

b) Việc Điều chỉnh giá gói thầu không vượt dự toán gói thầu (Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh) do Chủ đầu tư quyết định việc Điều chỉnh theo các Điều Khoản thỏa thuận trong hợp đồng đã ký phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, không phải phê duyệt Điều chỉnh dự toán, tổng dự toán.

4. Căn cứ các Mục: 1, 2 & Mục 3 nêu trên, Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung, quyết toán hợp đồng theo quy định và đảm bảo nguyên tắc phù hợp với hợp đồng đã ký kết, các quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 383/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu383/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 383/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 383/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng xây dựng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 383/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng xây dựng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu383/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 383/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng xây dựng 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 383/BXD-KTXD điều chỉnh hợp đồng xây dựng 2016

             • 03/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực