Công văn 383/TTg-CN

Công văn số 383/TTg-CN về việc điều chỉnh danh sách tuyến đường Dự án giao thông nông thôn 3 sử dụng vốn vay WB và DFID do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 383/TTg-CN điều chỉnh danh sách tuyến đường Dự án giao thông nông thôn 3 sử dụng vốn vay WB và DFID


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 383/TTg-CN
V/v điều chỉnh danh sách tuyến đường Dự án giao thông nông thôn 3 sử dụng vốn vay WB và DFID

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các văn bản số 424/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 01 năm 2008 và số 1228/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 3 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 907/BKH-TĐ&GSĐT ngày 12 tháng 02 năm 2008), Bộ Tài chính (văn bản số 2144/BTC-TCĐN ngày 26 tháng 02 năm 2008) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 1149/NHNN-HTQT ngày 01 tháng 02 năm 2008) về việc điều chỉnh danh sách các tuyến đường thuộc phạm vi Dự án giao thông nông thôn 3, vốn vay ngân hàng thế giới và vốn viện trợ không hoàn lại thông qua Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh danh sách các tiểu dự án thuộc phạm vi Dự án giao thông nông thôn 3, vốn vay ngân hàng thế giới và vốn viện trợ không hoàn lại thông qua Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các Bộ nêu trên và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quyết định danh sách các tiểu dự án thuộc phạm vi dự án, trên nguyên tắc các tiểu dự án bổ sung thay thế bảo đảm các điều kiện thuộc phạm vi đối tượng đầu tư của dự án và tổng mức đầu tư không vượt mức nêu trong Hiệp định đã được ký kết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Ban QLDA5;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, QHQT, ĐP, TH, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 383/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu383/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2008
Ngày hiệu lực18/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 383/TTg-CN

Lược đồ Công văn 383/TTg-CN điều chỉnh danh sách tuyến đường Dự án giao thông nông thôn 3 sử dụng vốn vay WB và DFID


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 383/TTg-CN điều chỉnh danh sách tuyến đường Dự án giao thông nông thôn 3 sử dụng vốn vay WB và DFID
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu383/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành18/03/2008
        Ngày hiệu lực18/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 383/TTg-CN điều chỉnh danh sách tuyến đường Dự án giao thông nông thôn 3 sử dụng vốn vay WB và DFID

            Lịch sử hiệu lực Công văn 383/TTg-CN điều chỉnh danh sách tuyến đường Dự án giao thông nông thôn 3 sử dụng vốn vay WB và DFID

            • 18/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực