Công văn 3832/TCT-KK

Công văn 3832/TCT-KK năm 2020 về hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3832/TCT-KK 2020 hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3832/TCT-KK
V/v hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1134/CT-HKDCN ngày 30/7/2020 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vướng mắc về việc hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý - Huế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

- Tại Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh: “Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuê nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế).”

- Tại Điều 33 quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

- Tại Điều 58 quy định về giải quyết hồ sơ hoàn thuế;

- Tại Điều 59 quy định về hoàn trả tiền thuế, hoàn trả tiền thuế kiêm bù trừ với khoản nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cục Thuế nhận được Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước gửi ngày 13/5/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý - Huế đề nghị hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa vào ngân sách nhà nước thì Cục Thuế căn cứ quy định tại Điều 33, Điều 58 và Điều 59 Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Các Vụ: CS,PC,QLN;
- Website (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3832/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3832/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2020
Ngày hiệu lực14/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(16/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3832/TCT-KK

Lược đồ Công văn 3832/TCT-KK 2020 hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3832/TCT-KK 2020 hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3832/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐào Ngọc Sơn
        Ngày ban hành14/09/2020
        Ngày hiệu lực14/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (16/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3832/TCT-KK 2020 hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3832/TCT-KK 2020 hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa

              • 14/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực