Công văn 3833/BNN-KHCN

Công văn 3833/BNN-KHCN góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý các nhiệm vụ quỹ gen do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3833/BNN-KHCN Dự thảo Thông tư quản lý các nhiệm vụ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3833/BNN-KHCN
V/v Góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý các nhiệm vụ quỹ gen

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Phúc đáp Công văn số 2720/BKHCN-CNN ngày 03/11/2010 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ về quỹ gen. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Ngày 15/7/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 3974/BNN-KHCN đóng góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý các nhiệm vụ quỹ gen theo công văn số 1572/BKHCN-CNN ngày 1/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị quý Bộ nghiên cứu tổng hợp và tiếp thu ý kiến.

2. Tại văn bản này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

a. Về quan điểm quản lý nhà nước về công tác bảo tồn nguồn gen: để quản lý 1 cách thống nhất chung cho tất cả các Bộ, ngành về hoạt động quản lý quỹ gen, đề nghị tại Thông tư này, Bộ Khoa học và Công nghệ cần hướng dẫn cụ thể về:

- Trình tự, thủ tục xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá, nghiệm thu, quản lý và sử dụng kết quả quản lý quỹ gen để các Bộ ngành thực hiện.

- Các hình thức, biện pháp liên kết các cơ quan thuộc màng lưới hoạt động quỹ gen.

b. Góp ý chung

- Về bố cục: Trên cơ sở Điều 1, phạm vi điều chỉnh là: Thông tư này quy định việc xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá nghiệm thu, quản lý và sử dụng kết quả nghiên cứu, đề nghị bố cục lại nội dung Thông tư cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh.

- Về tài liệu: Dự thảo không gửi kèm 7 Phụ lục đã viện dẫn trong nội dung Thông tư nên không rõ nội dung để góp ý cho dự thảo.

c. Về chi tiết

- Điều 3, khoản 6, 7: chưa cụ thể trong việc xác định quy mô lớn, quy mô nhỏ nên sẽ khó xác định được phạm vi nhiệm vụ quỹ gen giữa cấp Nhà nước và cấp Bộ, tỉnh. Đề nghị nên sửa lại là:

Nhiệm vụ quỹ gen cấp nhà nước: là nhiệm vụ KHCN về quỹ gen đối với đối tượng nguồn gen có tính chất đa ngành, đa lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng, có ảnh hưởng đến việc phát triển các ngành kinh tế - kỹ thuật, an ninh, quốc phòng.

Nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ, tỉnh: là nhiệm vụ KHCN về quỹ gen có phạm vi ứng dụng trong lĩnh vực ngành, địa phương, có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ của ngành, địa phương.

- Điều 4, khoản 3: Đề nghị bỏ hoặc gộp vào nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen thì phù hợp hơn.

- Điều 5, khoản 2: Nội dung nhiệm vụ chưa rõ, một số nội dung còn trùng lặp với nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen. Đề nghị nên bổ sung theo hướng: Phát triển nguồn vật liệu di truyền; nhân rộng nguồn gen và tạo sản phẩm có giá trị kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

+ Khoản 3: Nên gộp vào mục 1 hoặc bỏ vì nội dung trùng lặp với nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen.

- Điều 6, khoản 1: Đề nghị bỏ và gộp vào Điều 18 – Trách nhiệm thi hành, thì hợp lý hơn.

+ Khoản 2: Đề nghị nêu rõ trách nhiệm chủ trì của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với nhiệm vụ quỹ gen cấp nhà nước; trách nhiệm chủ trì của các Bộ, tỉnh đối với nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ, tỉnh.

+ Khoản 3: Đề nghị nên chuyển thành mục 1 hoặc đưa thành 1 Điều quy định về Ban điều hành và quy định hoạt động của Ban điều hành.

- Điều 7: Mạng lưới hoạt động quỹ gen nên bố cục lại trên cơ sở: Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thống nhất nguyên tắc phân công quản lý (theo đối tượng nguồn gen), các hình thức và biện pháp liên kết thực hiện việc lưu giữ và khai thác trao đổi thông tin về nguồn gen …, từ đó giao trách nhiệm quản lý các đối tượng cụ thể cho các Bộ, ngành quản lý. Không nên quy định về tổ chức.

- Điều 8: Nên gộp Điều 8 với Điều 9 và chỉ nên quy định chung về điều kiện, cơ sở vật chất và nguồn lực.

Không nên đưa nội dung thẩm định hồ sơ và ra quyết định công nhận danh sách thành viên mạng lưới hoạt động quỹ gen vì: Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quỹ gen thuộc các Bộ, ngành hiện nay đều đang thực hiện cả nhiệm vụ quỹ gen và các nhiệm vụ chuyên ngành theo yêu cầu của các Bộ, ngành. Vì vậy, trên cơ sở yêu cầu chung về điều kiện, cơ sở vật chất và nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen, các Bộ thực hiện việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Điều 9: Theo nguyên tắc đề nghị tại Điều 8 thì đề nghị bỏ Điều này.

- Điều 10: Căn cứ theo đề nghị sửa Điều 7, đề nghị phân cấp xác định và phê duyệt nhiệm vụ quỹ gen cho các Bộ ngành quản lý theo lĩnh vực quản lý ngành.

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đưa nguyên tắc, quy trình, các mẫu thuyết minh (thuyết minh thực hiện nhiệm vụ, mẫu báo cáo, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng) cho các nhiệm vụ quỹ gen để các Bộ ngành thống nhất thực hiện và Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có tính chất đa ngành, đa lĩnh vực.

- Điều 11, 12, 13, 14, 15 đề nghị quy định rõ trách nhiệm chủ trì của các Bộ, ngành trong việc xét chọn, triển khai, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu, thanh lý và sử dụng kết quả quỹ gen theo đối tượng nguồn gen được phân công và báo cáo kết quả phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị quý Bộ nghiên cứu ý kiến góp ý và sớm ban hành Thông tư để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (B/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Thuộc tính Công văn 3833/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3833/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2010
Ngày hiệu lực19/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3833/BNN-KHCN Dự thảo Thông tư quản lý các nhiệm vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3833/BNN-KHCN Dự thảo Thông tư quản lý các nhiệm vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3833/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành19/11/2010
        Ngày hiệu lực19/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3833/BNN-KHCN Dự thảo Thông tư quản lý các nhiệm vụ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3833/BNN-KHCN Dự thảo Thông tư quản lý các nhiệm vụ

              • 19/11/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/11/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực