Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT

Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT năm 2019 về chấn chỉnh hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT 2019 chấn chỉnh hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT
V/v chấn chnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố

Thời gian gần đây, tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp (các trang thông tin điện tử tổng hp hoạt động như cơ quan báo điện tử) là vấn đề nhức nhối, tạo phản ứng bất bình trong dư luận, gây khó khăn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Các biểu hiện vi phạm cụ thể như:

- Nhiều trang thông tin điện tử tổng hp cố tình mập mờ giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và báo điện tử, tạp chí điện tử bằng cách sử dụng những từ ngữ dễ gây nhầm lẫn cho độc giả trên tiêu đề trang chủ, tên miền như Báo, Tạp chí, Tin, Tin tức, News, Times, Online, Daily...

Nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp liên kết với báo chí để hp pháp hóa nguồn tin, tự sản xuất tin, bài, dọa dẫm doanh nghiệp để ép quảng cáo. Nhiều trang tin dẫn nguồn từ báo điện tử nhưng không gỡ bài khi báo gốc đã gỡ nhằm mục đích buộc cơ quan, doanh nghiệp được đề cập trong bài viết phải đổi quảng cáo, chi tiền... mới chịu gỡ bài.

- Trang thông tin điện tử tổng hợp lấy tên miền là tên các địa phương rồi đăng tải những thông tin tiêu cực về địa phương đó (pháp nhân đăng ký hoạt động ở địa phương khác);

- Trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí tự sản xuất tin bài như báo điện tử, đưa tin điều tra về những lĩnh vực không liên quan đến tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí đó.

- Vi phạm quy định về quyền tác giả và quyền liên quan. Một số trang thông tin điện tử tổng hợp lấy bài từ báo hoặc các trang thông tin điện tử khác nhưng không xin phép, gây bức xúc cho các cơ quan báo chí khác.

- Vi phạm các quy định về quảng cáo, đặc biệt đối với sản phẩm y tế, thực phẩm chức năng; để nội dung quảng cáo xen lẫn nội dung bài viết.

Đối với tình trạng nói trên, mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiều lần nhắc nhở, chấn chỉnh thông qua các cuộc giao ban báo chí hàng tuần, thông qua các văn bản gửi các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố1, yêu cầu rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, nhưng việc khắc phục tình trạng vi phạm nêu trên vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Trong đó, nhóm phức tạp, xảy ra sai phạm nhiều nhất trong hoạt động trang tin điện tử tổng hợp là nhóm trang tin của các doanh nghiệp làm dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp và một số trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm kéo dài trong hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp nêu trên, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thông báo số 422-TB/BTGTW ngày 11 tháng 10 năm 2019 và Kế hoạch số 336A/KH-BTTTT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về công tác báo chí, xuất bản; để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhanh chóng và kiên quyết chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông địa phương thực hiện một số giải pháp cấp bách như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, tạm dừng cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với nhóm đối tượng là các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để rà soát, chấn chỉnh, xử lý các trang tin điện tử tổng hợp vi phạm và sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành để phù hp với thực tiễn công tác quản lý (hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tham mưu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử).

2. Đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, thống kê số lượng trang thông tin điện tử tổng hợp đã cấp phép. Nếu trang thông tin điện tử tổng hợp đang hoạt động sử dụng tên trang, tên miền có những từ ngữ có thể gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí như: Báo, Tạp chí, Tin, Tin tức, News, Times, Online, Daily...thì yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp sở hữu trang phải thay đổi tên trang, tên miền cho phù hợp. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kế hoạch của Sở để khắc phục tình trạng trên, báo cáo gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) để giám sát.

3. Yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp phải thể hiện đường dẫn để truy cập tin, bài gốc (link) ngay dưới tin, bài mà trang thông tin điện tử tổng hợp đăng lại từ các báo.

4. Yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp phải có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan báo chí (không chấp nhận thỏa thuận miệng), về việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin bài. Văn bản thỏa thuận trích dẫn nguồn tin phải nộp về cơ quan cấp phép trước ngày 15 tháng 11 năm 2019. Sau thời hạn nói trên, nếu trang thông tin tổng hợp nào tổng hợp tin, bài từ nguồn tin không có thỏa thuận bằng văn bản, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không xem xét cấp phép đối với những trang thông tin điện tử tổng hợp có tên miền thuộc địa phương khác, không cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc địa phương tổng hợp thông tin về địa phương khác. Đối với những trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp phép hoạt động vi phạm điều này thì phải yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp sở hữu trang tin đó sửa đổi, bổ sung giấy phép cho phù hợp.

6. Tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có trụ sở hoạt động tại địa phương; xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các hành vi hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung trong giấy phép đã được cấp, hành vi lợi dụng trang thông tin điện tử tổng hợp để hoạt động như báo điện tử, tạp chí điện tử, hành vi cung cấp thông tin có xu hướng giật gân, câu khách, vi phạm bản quyền và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Trong quá trình thực hiện các giải pháp nêu trên, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Cục Báo chí;
- Thanh tra Bộ;
- Vụ Pháp ch
ế;
- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT, BT (75).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 1 (Công văn số 816/PTTH&TTĐT ngày 24/6/2016; Công văn số 1357/PTTH&TTĐT ngày 24/10/2016 ca Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; đặc biệt là Công văn số 4064/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 8/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3835/BTTTT-PTTH&TTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(08/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT 2019 chấn chỉnh hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT 2019 chấn chỉnh hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3835/BTTTT-PTTH&TTĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýHoàng Vĩnh Bảo
       Ngày ban hành29/10/2019
       Ngày hiệu lực29/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 tháng trước
       (08/11/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT 2019 chấn chỉnh hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT 2019 chấn chỉnh hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp

          • 29/10/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/10/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực