Công văn 3846/TCT-DNL

Công văn 3846/TCT-DNL năm 2018 về nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ 3 do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3846/TCT-DNL 2018 nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3846/TCT-DNL
V/v: nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 151/TNN-CSPC ngày 24/01/2018 của Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (CQKTTNN) của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 64 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội quy định nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động tài nguyên nước:

"1. Thuế tài nguyên nước và các khoản thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

3. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

…”

Tại Khoản 1 Điều 65 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

"1. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong các trường hợp sau đây:

a) Khai thác nước để phát điện có mục đích thương mại;

…”

Tại Điều 3 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước như sau:

"Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất (sau đây gọi chung là chủ giấy phép) thuộc một trong các trường hợp sau đây phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

1. Đối với khai thác nước mặt:

a) Khai thác nước mặt để phát điện;

b) Khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi.

2. Đối với khai thác nước dưới đất:

a) Khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi;

…”

- Tại Luật Tài nguyên nước và Nghị định số 82/2017/NĐ-CP không quy định về việc miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 thuộc đối tượng nộp tiền CQKTTNN theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 1483/GP-BTNMT ngày 13/10/2006 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép.

Tuy nhiên, tại Điều 4 Thỏa thuận bảo lãnh và cam kết Chính phủ giữa Chính phủ Việt Nam với Bên nước ngoài có quy định về tính ổn định và được cụ thể hóa tại Phụ lục 5 Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao dự án điện Phú Mỹ 3 ngày 22/5/2001. Theo đó, Chính phủ đảm bảo các chế độ luật pháp và thuế được thỏa thuận cho dự án Điện Phú Mỹ 3 sẽ giữ nguyên hiệu lực áp dụng, tính ràng buộc và hiệu lực thi hành ở Việt Nam, sẽ ổn định và không thay đổi trong suốt thời hạn của các Thỏa thuận Phú Mỹ 3.

Như vậy, nếu thực hiện thu tiền CQKTTNN của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 theo quy định tại Luật Tài nguyên nước và Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có thể được coi là thay đổi pháp luật ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của Bên nước ngoài dẫn đến vi phạm Bảo lãnh Chính phủ, gây thiệt hại cho Dự án đến mức được bồi thường.

Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Thuế, kính chuyển Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ PC, CST, Cục TCDN (BTC);
- Vụ CS, PC, HTQT-TCT;
- Lưu: VT, DNL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3846/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3846/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3846/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 3846/TCT-DNL 2018 nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3846/TCT-DNL 2018 nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3846/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành10/10/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3846/TCT-DNL 2018 nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3846/TCT-DNL 2018 nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

              • 10/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực