Công văn 3848/TCHQ-PC

Công văn 3848/TCHQ-PC năm 2017 xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3848/TCHQ-PC 2017 xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3848/TCHQ-PC
V/v xác định trị giá tang vật vi phạm

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời Công văn số 734/HQQT-CBL ngày 22/5/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị xin ý kiến giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện việc xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về nguyên tắc, cách thức xác định trị giá tang vật vi phạm: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 155/2016/TT-BTC. Theo đó, đối với tang vật không bị tịch thu thì trị giá tang vật, phương tiện vi phạm là trị giá hải quan, được xác định theo các quy định hiện hành về xác định trị giá hải quan ở thời điểm lập biên bản vi phạm. Việc xác định trị giá hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Đối với hàng hóa, tang vật vi phạm bị tịch thu thì tùy theo từng loại hàng hóa, tang vật cụ thể, việc xác định trị giá thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, việc xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính dựa trên một trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên. Trường hợp hàng hóa đúng với hợp đồng hoặc hóa đơn thương mại hoặc tờ khai hải quan thì trị giá tang vật được xác định theo giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn thương mại hoặc tờ khai nhập khẩu.

- Về hồ sơ khảo sát giá thị trường đối với hàng hóa thông thường, hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện: Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định hướng dẫn thi hành không quy định cụ thể về hồ sơ khảo sát giá, thành phần tham gia khảo sát giá... Do đó, tùy từng loại tang vật vi phạm, đơn vị Hải quan tự xác định hồ sơ khảo sát giá, thành phần tham gia khảo sát giá và lưu các tài liệu đó trong hồ sơ xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Về việc xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính theo Hội đồng định giá: Khi thành lập Hội đồng định giá, người có thẩm quyền giải quyết vụ việc ban hành Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản. Việc định giá tang vật do Hội đồng quyết định tùy theo từng loại tang vật vi phạm cụ thể theo nguyên tắc làm việc quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3848/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3848/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2017
Ngày hiệu lực13/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3848/TCHQ-PC 2017 xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3848/TCHQ-PC 2017 xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3848/TCHQ-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành13/06/2017
        Ngày hiệu lực13/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3848/TCHQ-PC 2017 xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3848/TCHQ-PC 2017 xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính

           • 13/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực