Công văn 385/BTC-CST

Công văn 385/BTC-CST năm 2014 thuế giá trị gia tăng với nông, lâm, thủy sản do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 385/BTC-CST năm 2014 thuế giá trị gia tăng nông lâm thủy sản đã được thay thế bởi Công văn 5904/BTC-TCT năm 2014 thuế giá trị gia tăng sản phẩm trồng trọt chăn nuôi thủy hải sản và được áp dụng kể từ ngày 07/05/2014.

Nội dung toàn văn Công văn 385/BTC-CST năm 2014 thuế giá trị gia tăng nông lâm thủy sản


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/BTC-CST
V/v thuế GTGT đối với nông, lâm, thủy sản

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 18/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), trong đó tại điểm đ khoản 3 Điều 2 có quy định: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, trừ trường hợp không chịu thuế GTGT quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật thuế GTGT.

Để thống nhất việc quản lý thu thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 3, Điều 2, điểm a khoản 2 Điều 8 và điểm a khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP thì:

- Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT.

- Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT phải kê khai, tính nộp thuế GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường theo tỷ lệ 1% trên doanh thu trong khâu kinh doanh thương mại.

- Doanh nghiệp, HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, HTX nộp thuế theo phương pháp khấu trừ trong khâu kinh doanh thương mại. Trường hợp bán cho các đối tượng khác như: hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT với mức thuế suất 5%.

Đối với một số tỉnh có sản lượng sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản lớn trong dự toán NSNN năm 2014 chưa tính đến việc thay đổi chính sách về thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của Luật NSNN.

Bộ Tài chính thông báo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị: TCT, PC
- Lưu: VT, Vụ CST (CST2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 385/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu385/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2014
Ngày hiệu lực09/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 385/BTC-CST năm 2014 thuế giá trị gia tăng nông lâm thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 385/BTC-CST năm 2014 thuế giá trị gia tăng nông lâm thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu385/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành09/01/2014
        Ngày hiệu lực09/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Công văn 385/BTC-CST năm 2014 thuế giá trị gia tăng nông lâm thủy sản

        Lịch sử hiệu lực Công văn 385/BTC-CST năm 2014 thuế giá trị gia tăng nông lâm thủy sản