Công văn 385/LĐ-TBXH

Công văn 385/LĐ-TBXH về lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp, đổi lại thẻ bảo hiểm y tế cho Người có công do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 385/LĐ-TBXH lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp, đổi lại


UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ LAO ĐỘNG – TBXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 385/LĐ-TBXH
V/v lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp, đổi lại thẻ BHYT cho NCC

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi: Phòng Nội vụ - LĐ TBXH các huyện, thành phố

Thực hiện Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc cấp thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh cho các đối tượng Người có công với cách mạng, đến nay số lượng đối tượng người có công được hưởng chế độ BHYT theo quy định là rất lớn. Tuy nhiên, trong quá trình lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm và cấp đổi lại thẻ BHYT, phiếu khám chữa bệnh còn có nhiều sai sót như sai họ, tên, tên đệm, năm sinh, địa chỉ… dẫn đến việc khám chữa bệnh của đối tượng người có công gặp nhiều khó khăn.

Để tạo điều kiện khắc phục những thiếu sót trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Nội vụ - LĐTBX huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Về việc đổi lại, cấp lại thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh:

Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các đối tượng:

+ Đối tượng có nhu cầu cấp đổi lại thẻ BHYT, phiếu khám chữa bệnh phải viết đơn trình bày rõ ràng lý do cấp, đổi lại thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh, có xác nhận của UBND xã nơi cư trú, kèm theo bản sao (có công chứng) một trong những loại giấy tờ sau: giấy CMND; giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; Huân (Huy) chương kháng chiến (hoặc HHC chiến thắng).

+ Cán bộ Lao động – TBXH xã kiểm tra sau đó xác nhận rõ và ký tên đầy đủ vào đơn (theo mẫu số 01), sau đó lập danh sách (theo mẫu 02). Mỗi xã lập 03 bản danh sách (xã 01 bản, huyện 01 bản, Sở 01 bản) họ tên đối tượng phải là chữ in hoa và không dập xóa, ghi rõ lý do đề nghị cấp, đổi lại thẻ BHYT, phiếu khám chữa bệnh, có chữ ký đóng dấu của UBND xã.

+ Danh sách của xã phải kèm theo thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh đã cấp sai để cán bộ các cấp kiểm tra đối chiếu trước khi duyệt.

+ Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện, thành phố tập hợp danh sách của các xã, thẩm định và lập danh sách của toàn huyện sau đó chuyển về Sở Lao động – TBXH (qua Phòng Chính sách - TBLS). Mỗi huyện tập 05 bản (huyện 01 bản, Sở 02 bản, BHXH tỉnh 02 bản).

2. Về việc lập danh sách tăng, giảm đối tượng cấp thẻ BHYT, phiếu khám chữa bệnh:

Các Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện, thành phố lập danh sách tăng, giảm hàng tháng (theo mẫu đính kèm Công văn này). Mỗi danh sách lập 05 bản chuyển về Sở để ký duyệt.

Hàng tháng các Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện, thành phố chuyển trực tiếp các danh sách trên cho cán bộ Phòng Chính sách – TBLS của Sở (đã được phân công theo dõi huyện, thành phố). Tránh tình trạng Phòng huyện lập danh sách, hồ sơ lẻ tẻ rồi đưa cho đối tượng mang lên Sở, gây khó khăn cho việc quản lý và lưu trữ hồ sơ (Riêng các trường hợp giảm do di chuyển đi tỉnh ngoài thì Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện, thành phố lập danh sách cho từng đối tượng (kèm theo Giấy giới thiệu di chuyển của đối tượng) để giải quyết được kịp thời. (Mỗi đối tượng cũng lập 05 bản theo mẫu trên).

Nhận được Công văn này đề nghị Phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện, thành phố khẩn trương triển khai đến các xã, phường, thị trấn để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, P.CSTBLS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Đỗ Trọng Khoa

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi:

- Sở Lao động – TBXH tỉnh Thái Bình
- Bảo hiểm xã hội các cấp
- Phòng Lao động – TBXH huyện Vũ Thư

Tôi tên là: ……………………………………. Sinh năm ……………………………..

Hộ khẩu thường trú: Xã …………………….., huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Tôi là đối tượng ……………………………… được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng (một lần) do Sở Lao động – TBXH quản lý. Số sổ trợ cấp ………………………………

Số tiền trợ cấp hàng tháng là ……………Từ ngày ….. tháng ….. năm ………

Theo quy định của nhà nước tôi được cấp thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh. Đến nay bản thân chưa được cấp thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh.

Tôi viết đơn này kính đề nghị quý cơ quan các cấp xem xét cấp thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh cho tôi để thuận tiện cho việc khám chữa bệnh. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

 

 

Ngày ….. tháng ….. năm 2009
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
Xác nhận của cán bộ TBXH xã……………….
Ông (bà) ………………………………………..
đang hưởng trợ cấp ……….có đơn trình bày trên là đúng, đề nghị quý cơ quan cấp mới thẻ BHYT cho ông (bà)…………………………..

Ký (ghi rõ họ, tên)

UBND xã ………………………………………
Xác nhận đơn đề nghị và nội dung xác nhận của các ông, bà trên là đúng.
Đề nghị quý cơ quan cấp mới thẻ BHYT cho ông, bà………………………………….

Ngày ….. tháng ….. năm 2009
TM. UBND XÃ
Ký (ghi rõ họ, tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 385/LĐ-TBXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu385/LĐ-TBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2007
Ngày hiệu lực08/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 385/LĐ-TBXH

Lược đồ Công văn 385/LĐ-TBXH lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp, đổi lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 385/LĐ-TBXH lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp, đổi lại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu385/LĐ-TBXH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐỗ Trọng Khoa
        Ngày ban hành08/06/2007
        Ngày hiệu lực08/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 385/LĐ-TBXH lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp, đổi lại

             Lịch sử hiệu lực Công văn 385/LĐ-TBXH lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp, đổi lại

             • 08/06/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/06/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực