Công văn 3850/UBND-VX

Công văn 3850/UBND-VX năm 2014 hỗ trợ học nghề đối với lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3850/UBND-VX 2014 hỗ trợ học nghề lao động thất nghiệp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3850/UBND-VX
V/v hỗ trợ học nghề đối với lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Thông tin Truyền Thông;
- Bảo hiểm Xã hội Thành phố;
- Liên đoàn Lao động Thành phố.

Ngày 03/10/2013 Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg về việc Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Để tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ổn định đời sống, tạo việc làm mới cho người lao động thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Rà soát, đánh giá các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố để kịp thời hướng dẫn, tổ chức dạy nghề cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phù hợp với nhu cầu của người lao động và mở ra cơ hội việc làm sau đào tạo cho người lao động.

- Tổ chức tư vấn, nắm chắc nhu cầu học nghề của người lao động ngay khi đăng ký thất nghiệp. Cung cấp đầy đủ thông tin về cơ sở dạy nghề, nghề đào tạo, thời gian đào tạo và mức chi phí đào tạo, mức chi phí được hỗ trợ cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tăng cường tư vấn sau đào tạo đối với lao động thất nghiệp đã được học nghề.

2. Bảo hiểm xã hội Thành phố:

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm giới thiệu việc làm (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội) xây dựng quy trình thẩm định, thanh quyết toán thực hiện đúng mức hỗ trợ, thời gian và phương thức hỗ trợ học nghề (theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn thành phố, đặc biệt tập trung tuyên truyền phổ biến về mức hỗ trợ học nghề, trình tự thủ tục đăng ký học nghề đối với lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyền và trách nhiệm của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp học nghề, trách nhiệm của cơ sở dạy nghề trong việc hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung nêu trên, định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP;
- PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- VPUBTP: CVP, PCVP Đỗ Đình Hồng, Phòng VX, TH;
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3850/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3850/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2014
Ngày hiệu lực02/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3850/UBND-VX 2014 hỗ trợ học nghề lao động thất nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3850/UBND-VX 2014 hỗ trợ học nghề lao động thất nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3850/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành02/06/2014
        Ngày hiệu lực02/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3850/UBND-VX 2014 hỗ trợ học nghề lao động thất nghiệp Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3850/UBND-VX 2014 hỗ trợ học nghề lao động thất nghiệp Hà Nội

             • 02/06/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/06/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực