Công văn 3851/BTC-PC

Công văn 3851/BTC-PC về triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3851/BTC-PC 2015 triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3851/BTC-PC
Về việc triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK,CLP năm 2015

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Ngày 17/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 365/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015.

Đviệc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ thành lập (sau đây gọi là Bộ, ngành, địa phương) có hiệu quả, đi vào cuộc sống, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nội dung sau:

1. Chủ động trin khai xây dựng, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của Bộ, ngành, địa phương mình theo đúng thời hạn quy định tại Điều 13 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của Bộ, ngành, địa phương phải đảm bảo:

- Căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu của ngành, lĩnh vực và của địa phương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực, kế hoạch phát triển của địa phương năm 2015; phù hợp với thực tiễn, phạm vi, lĩnh vực quản lý.

- Bám sát các mục tiêu của Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015. Theo đó, bảo đảm mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chng lãng phí (chỉ tiêu tiết kiệm chung) của ngành, lĩnh vực, địa phương không thấp hơn chỉ tiêu được quy định trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015.

- Đảm bảo bao quát hết các phạm vi, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; phân công, tổ chức thực hiện, triển khai đến các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương.

2. Tổ chức triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của Bộ, ngành, địa phương mình bảo đảm tiến độ, có chất lượng, rõ nhiệm vụ đến các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của Bộ, ngành, địa phương mình trong Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và gửi Bộ Tài chính đtổng hợp, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp đầu năm sau.

3. Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường tiến hành kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ, ngành, địa phương mình. Bộ Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra việc triển khai, thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiểm tra, thanh tra việc xây dựng, thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số bộ, ngành, địa phương trong năm 2015.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ, Vụ ĐT, Vụ NSNN, Vụ HCSN;
- Lưu: VT, PC (N.T.Hoài-
150)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3851/BTC-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3851/BTC-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2015
Ngày hiệu lực25/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3851/BTC-PC 2015 triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3851/BTC-PC 2015 triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3851/BTC-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành25/03/2015
        Ngày hiệu lực25/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3851/BTC-PC 2015 triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3851/BTC-PC 2015 triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí

           • 25/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực