Công văn 3854/BCT-TCNL

Công văn 3854/BCT-TCNL năm 2015 thực hiện Quyết định 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3854/BCT-TCNL 2015 thực hiện Quyết định 11039/QĐ-BCT và hiệu suất năng lượng tối thiểu


B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3854/BCT-TCNL
V/v thực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải Quan

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 581/TCHQ-GSQL ngày 22 tháng 01 năm 2015 và Công văn số 1592/TCHQ-GSQL ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Tng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi kim tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Tổng cục Hải quan yêu cầu các doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải xuất trình cho cơ quan hải quan bản chính, nộp bản sao các chứng từ: Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp đối với các phương tiện, thiết bị thuộc danh mục dán nhãn năng lượng bắt buộc thuộc Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 51).

2. Trong thực tế, do thời gian thử nghiệm và chứng nhận có thể kéo dài khi số lượng chủng loại sản phm lớn, vì vậy đ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thông quan hàng hóa, cải thiện môi trường kinh doanh (Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015) đối với các sản phẩm thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị thuộc Quyết định 51 đang làm thủ tục dán nhãn năng lượng, Bộ Công Thương đề nghị Tng cục Hải quan xem xét tạo điu kiện cho doanh nghiệp thông quan lô hàng hóa nhập khu khi doanh nghiệp cung cấp đủ các giấy tờ sau:

- Văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương;

- Văn bản cam kết nộp bổ sung Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng trong thời gian 60 ngày làm việc và cam kết chịu mọi trách nhiệm thực hiện hành động khắc phục trong trường hp hàng hóa nhập khu không phù hp theo quy định.

3. Đối với các phương tiện, thiết bị kiểm soát theo Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ (Quyết định 78), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ chứng từ v phù hợp mức hiệu sut năng lượng tối thiểu (Phiếu thử nghiệm trên mức hiệu suất tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định cấp hoặc Quyết định chứng nhận dán nhãn năng lượng) đ tiến hành thông quan hàng hóa.

4. Phạm vi áp dụng của từng loại phương tiện, thiết bị được xác định dựa trên các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được công bố tại Quyết định 78 và các TCVN nêu trong các Quyết định công bố áp dụng tiêu chuẩn do Bộ Công Thương ban hành. Các phương tiện, thiết bị phải áp dụng dán nhãn năng lượng và áp dụng mức năng lượng tối thiểu thuộc Quyết định 78 và Quyết định 51 không phụ thuộc vào mục đích sử dụng sản phm của khách hàng;

5. Các tổ chức thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện thử nghiệm hiệu suất năng lượng được công bố trên Website và các phương tiện thông tin đại chúng (website: nhannangluong.com).

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng (để b/c);
-
Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3854/BCT-TCNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3854/BCT-TCNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2015
Ngày hiệu lực21/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3854/BCT-TCNL

Lược đồ Công văn 3854/BCT-TCNL 2015 thực hiện Quyết định 11039/QĐ-BCT và hiệu suất năng lượng tối thiểu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3854/BCT-TCNL 2015 thực hiện Quyết định 11039/QĐ-BCT và hiệu suất năng lượng tối thiểu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3854/BCT-TCNL
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành21/04/2015
        Ngày hiệu lực21/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3854/BCT-TCNL 2015 thực hiện Quyết định 11039/QĐ-BCT và hiệu suất năng lượng tối thiểu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3854/BCT-TCNL 2015 thực hiện Quyết định 11039/QĐ-BCT và hiệu suất năng lượng tối thiểu

           • 21/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực