Công văn 3858/UBND-KT

Công văn 3858/UBND-KT về nhận và trả kết quả thẩm định giá của Trung tâm dịch vụ tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3858/UBND-KT nhận và trả kết quả thẩm định giá của Trung tâm dịch vụ


ỦY BAN NHÂN NHÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3858/UBND-KT
V/v Nhận và trả kết quả thẩm định giá của Trung tâm dịch vụ tài chính

Hà Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Tài chính

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số: 598/CV-TC ngày 05/12/2007 về việc nhận và trả kết quả thẩm định giá của Trung tâm dịch vụ tài chính – Sở Tài chính.

Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong việc thẩm định giá, cung cấp các dịch vụ tài chính một cách nhanh chóng, giảm bớt thủ tục hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng ngân sách.

UBND tỉnh đồng ý, cho phép Trung tâm dịch vụ Tài chính - Sở Tài chính Hà Giang làm đầu mối trung gian trong việc nhận hồ sơ và trả kết quả thẩm định giá giữa các đơn vị, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá với các tổ chức thẩm định giá có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hoạt động trong khu vực. Việc nhận và trả kết quả thẩm định giá phải tuân thủ đúng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như kính gửi (T.hiện);
- Lãnh đạo VP (Đ/c Các);
- Lưu VT, CV:KT(2),

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trường Tô

 

Thuộc tính Công văn 3858/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3858/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2007
Ngày hiệu lực06/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3858/UBND-KT

Lược đồ Công văn 3858/UBND-KT nhận và trả kết quả thẩm định giá của Trung tâm dịch vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3858/UBND-KT nhận và trả kết quả thẩm định giá của Trung tâm dịch vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3858/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Trường Tô
        Ngày ban hành06/12/2007
        Ngày hiệu lực06/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3858/UBND-KT nhận và trả kết quả thẩm định giá của Trung tâm dịch vụ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3858/UBND-KT nhận và trả kết quả thẩm định giá của Trung tâm dịch vụ

              • 06/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực