Công văn 3861/UBND-VX

Công văn 3861/UBND-VX thực hiện thư xin lỗi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3861/UBND-VX thực hiện thư xin lỗi


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3861/UBND-VX
Về thực hiện thư xin lỗi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện.

 

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 3087/STP-VP ngày 13 tháng 7 năm 2012 về việc thực hiện thư xin lỗi khi giải quyết hồ sơ bị chậm trễ thời hạn tại Ủy ban nhân dân quận 1 trong thời gian qua. Xác định đây là việc làm thể hiện thái độ tôn trọng người dân và tăng trách nhiệm của cán bộ, cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của người dân.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các Sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; bảo đảm thực hiện đúng quy trình, đúng pháp luật, đúng thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các tổ chức và công dân do cơ quan, đơn vị mình thực hiện; hạn chế tối đa việc xử lý chậm hồ sơ mà không có lý do chính đáng.

2. Trường hợp công việc cần kéo dài thời gian so với quy định cần thông báo công khai, kịp thời cho tổ chức và công dân biết rõ lý do; Thủ trưởng các Sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị cần thực hiện hình thức thư xin lỗi đối với các thủ tục hồ sơ đến ngày hẹn trả mà chưa có kết quả giải quyết và nguyên nhân trễ hạn thuộc lỗi của cơ quan nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/Nh) Ha

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3861/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3861/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2012
Ngày hiệu lực04/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3861/UBND-VX

Lược đồ Công văn 3861/UBND-VX thực hiện thư xin lỗi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3861/UBND-VX thực hiện thư xin lỗi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3861/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Trí
        Ngày ban hành04/08/2012
        Ngày hiệu lực04/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3861/UBND-VX thực hiện thư xin lỗi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3861/UBND-VX thực hiện thư xin lỗi

              • 04/08/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/08/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực