Công văn 3866/GSQL-GQ3

Công văn 3866/GSQL-GQ3 năm 2018 về hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục quá cảnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3866/GSQL-GQ3 2018 hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục quá cảnh


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3866/GSQL-GQ3
V/v hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục quá cảnh

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải (VISABA).

Trả lời công văn số 0811/VSB ngày 08/11/2018 của Hiệp hội đại lý và môi gii hàng hải (VISABA) về kiến nghị hủy bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch khi làm thủ tục hải quan hàng quá cảnh, bãi bỏ các quy định kiểm tra chuyên ngành không còn phù hợp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật quy định: “Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi quá cảnh Việt Nam phải được cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương đồng ý và kiểm dịch tại cửa khẩu đầu tiên nơi vật th được đưa vào Việt Nam.”

- Điểm b khoản 1 Điều 24 Luật Hải quan quy định hồ sơ hải quan gồm văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở quy định của các luật nêu trên, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 cụ thể hóa các chứng từ, tài liệu thuộc bộ hồ sơ hải quan. Do vậy, kiến nghị hủy bỏ quy định về kiểm dịch hàng hóa khi làm thủ tục quá cảnh và bãi bỏ các quy định kiểm tra chuyên ngành của Hiệp hội tại công văn số 0811/VSB dẫn trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan, đề nghị Quý Hiệp hội liên hệ với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Cục GSQL về Hải quan- Tổng cục Hải quan trả lời Hiệp hội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

Thuộc tính Công văn 3866/GSQL-GQ3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3866/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2018
Ngày hiệu lực28/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(19/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3866/GSQL-GQ3

Lược đồ Công văn 3866/GSQL-GQ3 2018 hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục quá cảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3866/GSQL-GQ3 2018 hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục quá cảnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3866/GSQL-GQ3
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành28/11/2018
        Ngày hiệu lực28/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (19/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3866/GSQL-GQ3 2018 hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục quá cảnh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3866/GSQL-GQ3 2018 hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục quá cảnh

           • 28/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực