Công văn 3866/VPCP-KGVX

Công văn 3866/VPCP-KGVX sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn điện tử của Chi nhánh ngân hàng Deutsche Bank do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3866/VPCP-KGVX sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn điện tử


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3866/VPCP-KGVX
V/v sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn điện tử của Chi nhánh ngân hàng Deutsche Bank

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Xét kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 3830/BTC-TCT ngày 21 tháng 3 năm 2012 về việc sử dụng chữ ký điện tử do VeriSign cung cấp trên hóa đơn điện tử của Chi nhánh ngân hàng Deutsche Bank, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các nội dung về công nhận chứng thư số, chữ ký số nước ngoài tại Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo hướng cải thiện môi trường kinh doanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2012. Trường hợp cần thiết, Bộ cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
Các Vụ: KTTH, QHQT, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3). HMT.27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Thuộc tính Công văn 3866/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3866/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2012
Ngày hiệu lực30/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3866/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3866/VPCP-KGVX sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3866/VPCP-KGVX sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3866/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành30/05/2012
        Ngày hiệu lực30/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3866/VPCP-KGVX sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn điện tử

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3866/VPCP-KGVX sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn điện tử

             • 30/05/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực