Công văn 3868/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 3868/LĐTBXH-LĐTL về chế độ ăn giữa ca do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3868/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3868/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ ăn giữa ca

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 2060/STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về chế độ ăn giữa ca đối với đơn vị sự nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, mục I Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước thì các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính thuộc phạm vi áp dụng chế độ ăn giữa ca.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm toàn bộ hoặc đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh có văn bản trao đổi với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3868/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3868/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2011
Ngày hiệu lực10/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3868/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3868/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3868/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýHoàng Mạnh Hào
        Ngày ban hành10/11/2011
        Ngày hiệu lực10/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3868/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3868/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca

           • 10/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực