Công văn 3868/VPCP-KTTH

Công văn 3868/VPCP-KTTH dự thảo Chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3868/VPCP-KTTH Chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3868/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Chiến lược phát triển BHXHVN giai đoạn 2012-2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5108/BTC-HCSN ngày 25 tháng 4 năm 2013) về dự thảo Chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2020 (dự thảo Chiến lược), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên và ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh dự thảo Chiến lược, trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong tháng 6 năm 2013.

(Bản chụp công văn của các Bộ, ngành kèm theo).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Y tế, LĐ-TB&XH, Tư pháp, Nội vụ, Công an, Quốc phòng, TT&TT, KH&ĐT,
- Tổng liên đoàn lao động VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, KGVX,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3868/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3868/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2013
Ngày hiệu lực15/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3868/VPCP-KTTH Chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3868/VPCP-KTTH Chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3868/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành15/05/2013
        Ngày hiệu lực15/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3868/VPCP-KTTH Chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3868/VPCP-KTTH Chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam

              • 15/05/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/05/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực