Công văn 387/TĐC-THPC

Công văn số 387/TĐC-THPC ngày 18/04/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước của Chi nhánh Công ty Giám định TNHH ITS Việt Nam

Nội dung toàn văn Công văn 387/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 387/TĐC-THPC

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2002

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 45/2001/TT-BKHCNMT ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Sau khi kiểm tra các điều kiện được quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo:

1. Xác nhận Chi nhánh Công ty Giám định TNHH ITS Việt Nam. (Địa chỉ: Số 21 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 9305 996 - Fax: 08 9305 998 - E-mail: ) đủ điều kiện giám định phục vụ quản lý Nhà nước trong phạm vi được nêu cụ thể trong Phụ lục kèm theo.

2. Thông báo này không thay thế văn bản trưng cầu giám định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Công ty thực hiện kiểm tra hàng hóa theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra hàng hóa trước pháp luật.

4. Thông báo này có giá trị 2 năm kể từ ngày ký.

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Nguyễn Hữu Thiện

 

 

PHỤ LỤC

PHẠM VI GIÁM ĐỊNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Giấy xác nhận số 387/TĐC-THPC ngày 18/4/2002 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

TT

Hàng hóa

Chương (HS)

Mã số nhóm hàng hóa

Phạm vi giám định

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Sắt và thép

72

Toàn bộ Chương

Khối lượng (theo phương pháp cân)

2.

Phân bón

31

3102 ¸ 3105

Khối lượng (theo phương pháp cân)

3.

Bông

52

5201

Khối lượng (theo phương pháp cân)

4.

Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng...

27

2707.50, 2708, 2710.00.40, 2710.00.70, 2710.00.90

Khối lượng (theo phương pháp thể tích)

5.

Hóa chất hữu cơ

29

2901, 2902, 2903.21, 2905.11, 2905.12, 2905.13, 2905.14, 2905.31, 2905.32, 2912, 2914, 2915.21, 2915.31, 2915.34

Khối lượng (theo phương pháp thể tích và phương pháp cân)

 

Ghi chú: Hàng hóa tương ứng với "Mã số nhóm hàng hóa" được nêu tại cột 4 là hàng hóa được giám định phục vụ quản lý Nhà nước với phạm vi nêu tại cột 5 theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.

 

Thuộc tính Công văn 387/TĐC-THPC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu387/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2002
Ngày hiệu lực18/04/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước

Download Công văn 387/TĐC-THPC

Lược đồ Công văn 387/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 387/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu387/TĐC-THPC
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Nguyễn Hữu Thiện
        Ngày ban hành18/04/2002
        Ngày hiệu lực18/04/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 387/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Công văn 387/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước

            • 18/04/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực