Công văn 3870/UBND-KTN

Công văn 3870/UBND-KTN công bố Giá ca máy, thiết bị thi công và Hệ số điều chỉnh giá nhân công và máy thi công trên địa bàn tỉnh Bình Định theo mức lương tối thiểu mới tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3870/UBND-KTN công bố Giá ca máy thiết bị thi công và hệ số điều chỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3870/UBND-KTN
V/v công bố Giá ca máy, thiết bị thi công và Hệ số điều chỉnh giá nhân công và máy thi công trên địa bàn tỉnh Bình Định theo mức lương tối thiểu mới tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Bình Định, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, đơn vị trong tỉnh;
- UBND các huyện và thành phố.

 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2001 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 78/TTr-SXD ngày 04/11/2011 về việc công bố Giá ca máy, thiết bị thi công và hệ số điều chỉnh giá nhân công và máy thi công tỉnh Bình Định theo mức lương tối thiểu mới tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau;

1. Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Định theo mức lương tối thiểu mới tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/10/2011.

2. Đồng ý cho áp dụng hệ số điều chỉnh giá nhân công và máy thi công để làm cơ sở hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới kể từ ngày 01/10/2011 trên địa bàn tỉnh Bình Định, như sau:

STT

Loại đơn giá áp dụng tính dự toán xây dựng công trình

Các huyện

Thành phố Quy Nhơn

KNC

KM

KNC

KM

1

Đơn giá xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, khảo sát

4,000

1,000

4,429

1,000

2

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị

3,111

1,000

3,444

1,000

Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: XD, TP, TC;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, KH&ĐT, TP;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K14.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3870/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3870/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2011
Ngày hiệu lực15/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3870/UBND-KTN công bố Giá ca máy thiết bị thi công và hệ số điều chỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3870/UBND-KTN công bố Giá ca máy thiết bị thi công và hệ số điều chỉnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3870/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành15/11/2011
        Ngày hiệu lực15/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3870/UBND-KTN công bố Giá ca máy thiết bị thi công và hệ số điều chỉnh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3870/UBND-KTN công bố Giá ca máy thiết bị thi công và hệ số điều chỉnh

            • 15/11/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực