Công văn 3875/VPCP-ĐP

Công văn số 3875/VPCP-ĐP về việc giải quyết một số đề nghị của TP Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3875/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3875/VPCP-ĐP
V/v giải quyết một số đề nghị của TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Công an, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng cục Du lịch;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 1846/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2007); ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2892/BKH-KTĐP< ngày 03 tháng 5 năm 2007), Tài chính (Công văn số 5582/BTC-NSNN ngày 25 tháng 4 năm 2007), Giao thông Vận tải (Công văn số 2320/BGTVT-KHĐT ngày 03 tháng 5 năm 2007), Xây dựng (Công văn số 869/BXD-QLN ngày 25 tháng 4 năm 2007), Ngoại giao (Công văn số 1315/BNG-UBNVN ngày 23 tháng 4 năm 2007), Tư pháp (Công văn số 26/BC-BTP ngày 20 tháng 4 năm 2007 và Công văn số 16/BC-BTP ngày 02 tháng 3 năm 2007), Tổng cục Du lịch (Công văn số 642/TCDL-KHTC ngày 15 tháng 5 năm 2007) về giải quyết một số đề nghị của Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về Đề án "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đến năm 2025", Thành phố làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về Đề án "Quy hoạch không gian đô thị của Thành phố đến năm 2025", Thành phố làm việc với Bộ Xây dựng. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thẩm định các Đề án trên, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn Thành phố xây dựng đề án "Phát triển thị trường tài chính Thành phố"; phối hợp với Thành phố củng cố, nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường quản lý, đảm bảo cho thị trường Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước phát triển bền vững.

4. Về đầu tư tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây: các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 75/TB-VPCP ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, bảo đảm hoàn thành đưa vào sử dụng đúng kế hoạch; sớm hoàn thành việc lập dự án và phối hợp với các Bộ liên quan tìm nguồn vốn đầu tư tuyến đường sắt trên cao Bình Triệu - Hòa Hưng - Tiên Kiên; phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai sớm khởi công xây dựng cầu Đồng Nai 2.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định và triển khai xây dựng hệ thống tàu điện - metro.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án "Quy hoạch khu đô thị cảng Hiệp Phước", trình duyệt theo quy định. Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện đầu tư các cảng thuộc địa bàn Thành phố đã được phê duyệt tại Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thành đưa vào sử dụng nhà ga quốc tế cảng hàng không Tân Sơn Nhất và triển khai cải tạo nhà ga cũ để phục vụ khách nội địa; đồng thời, sớm hoàn thành xây dựng dự án Quy hoạch cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

7. Về đề nghị tách giải phòng mặt bằng của các dự án công ích, sử dụng vốn ngân sách nhà nước và có quy mô lớn thành dự án độc lập: Thành phố thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 443/TTg-CN ngày 10 tháng 4 năm 2007. Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án, thực hiện theo quy định hiện hành. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ xây dựng hướng dẫn Thành phố thực hiện.

8. Về cải cách hành chính :

a) Giao Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết một số đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về biểu mẫu hộ tịch và mức thu lệ phí hộ tịch.

b) Về thời hạn lưu trữ hồ sơ bản sao chứng thực: thực hiện theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

c) Về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở khi có thay đổi về chủ sở hữu nhà ở: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

d) Về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ: Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trước ngày 20 tháng 7 năm 2007.

đ) Về cấp đổi Giấy phép lái xe cho người Việt Nam ở nước ngoài: thực hiện theo Công văn số 435/CĐBVN-QLPT&NL ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Cục Đường bộ Việt Nam.

9. Đồng ý với chủ trương Thành phố xúc tiến kêu gọi đầu tư một khu phức hợp vui chơi, giải trí tại khu bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh), bao gồm quần thể khách sạn, nhà hàng, các khu giải trí sông nước.

Việc đầu tư casino, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 96/TB-VPCP ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về đề án "Định hướng phát triển và quản lý kinh doanh casino tại Việt Nam".

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Thành ủy, HĐND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; các Vụ: TH, KTTH, CN, QHQT, CCHC, NC, IV, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (4). 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3875/VPCP-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3875/VPCP-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2007
Ngày hiệu lực12/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3875/VPCP-ĐP

Lược đồ Công văn 3875/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3875/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3875/VPCP-ĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành12/07/2007
        Ngày hiệu lực12/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3875/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3875/VPCP-ĐP giải quyết đề nghị của Hồ Chí Minh

           • 12/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực