Công văn 3876/NHNN-KTTC

Công văn 3876/NHNN-KTTC về tính và hạch toán lãi phải thu đối với các Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3876/NHNN-KTTC tính hạch toán lãi phải thu các Tổ chức tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3876/NHNN-KTTC   
V/v tính và hạch toán lãi phải thu đối với các TCTD.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

Để áp dụng nhất quán phương án tính và hạch toán lãi dự thu từ hoạt động tín dụng, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện tính và hạch toán lãi dự thu như sau:

Tổ chức tín dụng được hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đối với các khoản nợ được phân loại vào Nợ nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng;

Lưu ý: TCTD không tính và hạch toán lãi phải thu đối với các khoản nợ đã điều chỉnh kỳ hạn trả nợ do đã phải trích lập dự phòng rủi ro cụ thể!

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về việc tính và hạch toán lãi phải thu trong hoạt động tín dụng của các Tổ chức tín dụng. Đề nghị các Tổ chức tín dụng triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- PTĐ Đặng Thanh Bình (để b/c);
- Bộ Tài chính (Vụ TCNH - để phối hợp);
- Các Vụ: Thanh tra, CNH
 CSTT, TD, TDHT;
- Lưu VP, KTTC2.

TL.THỐNG ĐỐC
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3876/NHNN-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3876/NHNN-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2008
Ngày hiệu lực29/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3876/NHNN-KTTC

Lược đồ Công văn 3876/NHNN-KTTC tính hạch toán lãi phải thu các Tổ chức tín dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3876/NHNN-KTTC tính hạch toán lãi phải thu các Tổ chức tín dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3876/NHNN-KTTC
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hương
        Ngày ban hành29/04/2008
        Ngày hiệu lực29/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3876/NHNN-KTTC tính hạch toán lãi phải thu các Tổ chức tín dụng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3876/NHNN-KTTC tính hạch toán lãi phải thu các Tổ chức tín dụng

              • 29/04/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/04/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực