Công văn 388/LĐTBXH-VP

Công văn 388/LĐTBXH-VP về đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 388/LĐTBXH-VP 2018 đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát đánh giá


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/LĐTBXH-VP
V/v đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá năm 2018

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) hàng năm theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC (Chương V) và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC (Chương V), yêu cầu Đơn vị chủ động rà soát, lựa chọn, đề xuất danh mục TTHC/ nhóm TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý để đưa vào kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 của Bộ. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC là cơ sở để thực hiện đơn giản hóa TTHC theo yêu cầu của Chính phủ.

Danh mục TTHC/nhóm TTHC lựa chọn rà soát, đánh giá (Biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo) đề nghị gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ) thời hạn chậm nhất ngày 26/01/2018 (bản điện tử gửi vào hộp thư: caicachhanhchi[email protected]) để tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung của Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

PHỤ LỤC BIỂU MẪU

(Kèm theo Công văn số 388/LĐTBXH-VP ngày 23 tháng 01 năm 2018)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ NĂM 2018

Lĩnh vực: …………………………………………..

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/ NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN RÀ SOÁT

THỜI GIAN THỰC HIỆN

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

BẮT ĐU

HOÀN THÀNH

1

Thủ tục/nhóm thủ tục...

 

 

 

 

 

2

Thủ tục...

 

 

 

 

 

3

Thủ tục...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

n

Thủ tục...

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 388/LĐTBXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu388/LĐTBXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2018
Ngày hiệu lực23/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 388/LĐTBXH-VP

Lược đồ Công văn 388/LĐTBXH-VP 2018 đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát đánh giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 388/LĐTBXH-VP 2018 đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát đánh giá
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu388/LĐTBXH-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành23/01/2018
        Ngày hiệu lực23/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 388/LĐTBXH-VP 2018 đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát đánh giá

           Lịch sử hiệu lực Công văn 388/LĐTBXH-VP 2018 đề xuất thủ tục hành chính thực hiện rà soát đánh giá

           • 23/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực