Công văn 388/SXD-KTCL

Công văn 388/SXD-KTCL năm 2015 triển khai thực hiện Thông tư 21/2014/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình bảo đảm người khuyết tật tiếp cận sử dụng do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 388/SXD-KTCL 2015 thực hiện Thông tư 21/2014/TT-BXD Khánh Hòa


UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/SXD-KTCL
V/v triển khai thực hiện Thông tư 21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình bảo đảm người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở ban ngành;
- U
BND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Các Ban QLDA thuộc tỉnh;
-
Các đơn vị Tư vấn trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 594/UBND-XDNĐ ngày 28/01/2015 V/v triển khai thực hiện Thông tư 21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình bảo đảm người khuyết tật tiếp cận sử dụng (mã số QCVN 10:2014/BXD). Sở Xây dựng đề nghị:

Kể từ ngày 01/7/2015 (ngày Thông tư 21/2014/TT-BXD có hiệu lực), các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, thực hiện việc áp dụng QCVN 10:2014/BXD khi xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình xây dựng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Các công trình thuộc phạm vi áp dụng của quy chun này, bao gồm:

- Nhà chung cư;

- Công trình công cộng: trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; cơ sở khám, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề; công trình văn hóa, thể dục, thể thao; công trình khách sạn, thương mại, dịch vụ;

- Nhà ga, bến tàu, bến xe, đường, hè phố, hầm đi bộ, cầu vượt, và các công trình hạ tầng kỹ thuật và tiện ích đô thị khác (nhà tang lễ, nghĩa trang, nhà vệ sinh công cộng, điểm chờ xe buýt, máy rút tiền tự động, đim truy cập internet công cộng,...).

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng tuân thủ việc áp dụng các quy định của QCVN 10:2014/BXD về thiết kế và thi công bảo đảm tuân thủ các yêu cầu của quy chuẩn, bảo đảm người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành xem xét, đánh giá việc áp dụng QCVN 10:2014/BXD tại các bước thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng, thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công theo phân cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh và cấp huyện (theo phân cấp), thực hiện kiểm tra việc áp dụng QCVN 10:2014/BXD khi thc hiện kim tra công trình trong giai đoạn thi công và kim tra công tác nghiệm công trình khi đưa vào sử dụng.

Nội dung QCVN 10:2014/BXD được đăng trên Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị gửi ý kiến về Sở Xây dựng để được hướng dẫn, hoặc báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết.

Sở Xây dựng kính báo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Trang Thông tin điện tử SXD;
- Lưu: VT, KTCL.
([email protected])

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 388/SXD-KTCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu388/SXD-KTCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2015
Ngày hiệu lực09/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 388/SXD-KTCL 2015 thực hiện Thông tư 21/2014/TT-BXD Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 388/SXD-KTCL 2015 thực hiện Thông tư 21/2014/TT-BXD Khánh Hòa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu388/SXD-KTCL
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành09/02/2015
        Ngày hiệu lực09/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 388/SXD-KTCL 2015 thực hiện Thông tư 21/2014/TT-BXD Khánh Hòa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 388/SXD-KTCL 2015 thực hiện Thông tư 21/2014/TT-BXD Khánh Hòa

             • 09/02/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/02/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực