Công văn 388/TCT-HTQT

Công văn 388/TCT-HTQT năm 2016 về xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ tiền bản quyền theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 388/TCT-HTQT xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tiền bản quyền 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/TCT-HTQT
V/v xác định thuế TNDN đối với thu nhập bản quyền.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lock & Lock Vina.

Trả lời Công văn số 201512-22/LLV đề ngày 22/12/2015 của Công ty TNHH Lock & Lock Vina đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhu nhập từ tiền bản quyền theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (sau đây gọi là Hiệp định). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

(1) Quy định tại nội luật

Theo quy định tại Điểm 2.a), Điều 13, Mục 3, Chương II, Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đi với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập bản quyền là 10%.

Như vậy, thu nhập của Công ty TNHH Lock & Lock Co., Ltd Hàn Quốc từ việc thực hiện Hợp đồng xác nhận Lixăng nhãn hiệu với Công ty TNHH Lock & Lock Vina (Hợp đồng ký ngày 01/01/2013) thuộc đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam với mức thuế suất là 10%.

(2) Quy định tại Hiệp định

- Khoản 1, 2 và 3, Điều 12 (Tiền bản quyền) của Hiệp định quy định:

1. Tiền bản quyn phát sinh tại một Nước ký kết và được trả cho đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có th phải chịu thuế tại Nước kia.

2. Tuy nhiên, những Khoản tiền bản quyền đó cũng có th bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi phát sinh, và theo các luật của Nước này, nhưng nếu đi tượng thực hưởng tin bn quyền là đi tượng cư trú của Nước ký kết kia, thì mức thuế được tính sẽ không vượt quá:

a. 5 phần trăm tổng s tiền bản quyền trong trường hợp là Khoản tiền thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào trả cho việc sử dụng hay quyn sử dụng bng phát minh, thiết kế hoặc mẫu, đồ án, công thức hoặc quy trình bí mật, hay tr cho việc sử dụng hay quyn sử dụng thiết bị công nghiệp, thương mại hay khoa học hay trả cho thông tin liên quan đến các kinh nghiệm công nghiệp, thương mại hay khoa học;

b. 15 phần trăm tng s tiền bản quyền trong tất cả các trường hợp khác.

3. Thuật ngữ “tin bản quyền” được sử dụng trong Điều này có nghĩa là các Khoản thanh toán ở bt kỳ dạng nào được trả cho việc sử dụng, hoặc quyn sử dụng, bản quyn tác giả của một tác phẩm văn học, nghệ thuật hay khoa hc, k cả phim điện ảnh hoặc các loại phim hay các loại băng dùng trong phát thanh và truyền hình, bng phát minh, nhãn hiệu thương mại, thiết kế hoặc mu, đ án, công thức hoặc quy trình bí mật, hay trả cho việc sử dụng, hay quyn sử dụng thiết bị công nghiệp, thương mại hoặc khoa học, hay trả cho thông tin liên quan đến các kinh nghiệm công nghiệp, thương mại hoặc khoa học.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 của Hiệp định như trên, thu nhập của Công ty TNHH Lock & Lock Co., Ltd Hàn Quốc từ việc thực hiện Hợp đồng xác nhận Lixăng nhãn hiệu với Công ty TNHH Lock & Lock Vina thuộc đi tượng áp dụng của Khoản 2.b, Điều 12 của Hiệp định với mức thuế suất không vượt quá 15% trên tổng số tiền bản quyền.

- Khoản 1 và 2, Điều 5, Mục 2, Chương I, Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam quy định:

1. Trường hợp có sự khác nhau giữa các quy định tại Hiệp định và các quy định tại luật thuế trong nước thì sẽ áp dụng theo các quy định của Hiệp định.

2. Hiệp định không tạo ra các nghĩa vụ thuế mới, khác hoặc nặng hơn so với luật thuế trong nước. Trường hợp tại Hiệp định có các quy định theo đó Việt Nam có quyn thu thuế đi với một loại thu nhập nào đó hoặc thu thuế với một mức thuế suất nhất định nhưng pháp luật hiện hành về thuế ở Việt Nam chưa có quy định thu thuế đi với thu nhập đó hoặc quy định thu với mức thuế sut thp hơn thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế ở Việt Nam, nghĩa là không thu thuế hoặc thu thuế với mức thuế suất thp hơn.”

Như vậy, thu nhập của Công ty TNHH Lock & Lock Co., Ltd Hàn Quốc từ việc thực hiện Hợp đồng xác nhận Lixăng nhãn hiệu với Công ty TNHH Lock & Lock Vina nêu tại Công văn số 201512-22/LLV ngày 22/12/2015 thuộc đi tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam với mức thuế suất là 10% theo quy định tại Thông tư s 60/2012/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (đ
báo cáo);
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai (để biết);
- Vụ PC, CS;
- Website TCT;
- Lưu: VT, HT
QT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 388/TCT-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu388/TCT-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2016
Ngày hiệu lực26/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 388/TCT-HTQT xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tiền bản quyền 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 388/TCT-HTQT xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tiền bản quyền 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu388/TCT-HTQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành26/01/2016
        Ngày hiệu lực26/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 388/TCT-HTQT xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tiền bản quyền 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 388/TCT-HTQT xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tiền bản quyền 2016

           • 26/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực