Công văn 3884/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 3884/LĐTBXH-LĐTL về xếp lương, chuyển xếp lương đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3884/LĐTBXH-LĐTL xếp lương, chuyển xếp lương người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3884/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương, chuyển xếp lương đối với người lao động

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trả lời công văn số 4723/CV-TCCB2 ngày 30/9/2011 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn xếp lương, chuyển xếp lương đối với người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 về việc hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước thì viên chức chuyên môn đang xếp lương ngạch chuyên viên, kỹ sư có thời gian giữ ngạch chuyên viên, kỹ sư ít nhất 6 năm trở lên, nếu bảo đảm đủ các điều kiện thi nâng ngạch và tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính do ngân hàng xây dựng thì được xem xét thi nâng ngạch theo quy định của Nhà nước.

2. Khi thực hiện Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 (thay thế Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ), để bảo đảm quan hệ cân đối tiền lương trong nội bộ ngân hàng và giữa người thi nâng ngạch trước và người thi nâng ngạch sau thì các viên chức đang xếp lương từ bậc 6/8 trở xuống, bậc 7/8, bậc 8/8 ngạch chuyên viên, kỹ sư sau khi đạt kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính thì được xếp: từ bậc 6/8 trở xuống xếp vào bậc 1/6, bậc 7/8 xếp vào bậc 2/6, bậc 8/8 xếp vào bậc 3/6 ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính. Trường hợp viên chức xếp bậc 8/8 ngạch chuyên viên, kỹ sư có thời gian giữ bậc từ 3 năm trở lên thì tùy vào từng trường hợp cụ thể có thể xem xét xếp lương vào bậc 4/6 ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính nhưng phải bảo đảm quan hệ cân đối về xếp lương trong toàn ngân hàng.

Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi xếp lương ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính.

3. Về xếp lương đối với viên chức có trình độ đại học trở lên ở khu vực khác chuyển đến làm việc trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì thực hiện việc xếp lương theo nguyên tắc: làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch nào thì xếp lương ở ngạch đó theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ mà doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của Nhà nước; còn bậc lương thì xem xét công việc đảm nhận và tình hình cụ thể để thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tương quan cân đối về xếp lương trong nội bộ đơn vị. Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi xếp bậc lương theo thỏa thuận.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3884/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3884/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2011
Ngày hiệu lực10/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3884/LĐTBXH-LĐTL xếp lương, chuyển xếp lương người lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3884/LĐTBXH-LĐTL xếp lương, chuyển xếp lương người lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3884/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýHoàng Minh Hào
        Ngày ban hành10/11/2011
        Ngày hiệu lực10/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3884/LĐTBXH-LĐTL xếp lương, chuyển xếp lương người lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3884/LĐTBXH-LĐTL xếp lương, chuyển xếp lương người lao động

           • 10/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực