Công văn 3888/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 3888/BGDĐT-CTHSSV thông báo giá tài liệu giáo dục vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3888/BGDĐT-CTHSSV thông báo giá tài liệu giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3888/BGDĐT-CTHSSV
V/v Thông báo giá tài liệu giáo dục VSCN-VSMT trong trường học

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện kế hoạch năm 2010 của chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, nhằm nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường, nước sạch trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh sinh viên) đã chuyển về Quý Sở: 12 bộ tài liệu “Giáo dục vệ sinh cá nhân & vệ sinh môi trường trong trường học”

Vụ Công tác học sinh, sinh viên xin thông báo Quý Sở được biết và có kế hoạch triển khai sử dụng tài liệu trên.

Mọi vấn đề liên quan xin liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Sơn, Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ĐT: 04 8694029 hoặc 0913 233 887.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Quang Quý (để báo cáo);
- VT. Ngũ Duy Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lã Quý Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3888/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3888/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2010
Ngày hiệu lực05/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3888/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 3888/BGDĐT-CTHSSV thông báo giá tài liệu giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3888/BGDĐT-CTHSSV thông báo giá tài liệu giáo dục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3888/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýLã Quý Đôn
        Ngày ban hành05/07/2010
        Ngày hiệu lực05/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3888/BGDĐT-CTHSSV thông báo giá tài liệu giáo dục

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3888/BGDĐT-CTHSSV thông báo giá tài liệu giáo dục

              • 05/07/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/07/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực