Công văn 389/GĐB-NVGĐ2

Công văn 389/GĐB-NVGĐ2 năm 2017 về kiểm tra, xử lý trường hợp thanh toán dịch vụ kỹ thuật sai quy định do Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 389/GDB-NVGĐ2 2017 kiểm tra xử lý thanh toán dịch vụ kỹ thuật sai quy định


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BHYT VÀ THANH TOÁN ĐA TUYẾN KV PHÍA BẮC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389/GĐB-NVGĐ2
V/v kiểm tra, xử lý các trường hợp thanh toán dịch vụ kỹ thuật sai quy định

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là các BHXH tnh)

Qua giám định chuyên đề về thanh toán dịch vụ kỹ thuật trong phẫu thuật ngoại khoa và sản khoa tại một số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) và phân tích dữ liệu đề nghị thanh toán trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc phát hiện nhiều trường hợp đề nghị thanh toán dịch vụ kỹ thuật chưa đúng quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưng của người tham gia BHYT, một số các sai sót trong áp giá thanh toán BHYT, cụ thể như sau:

- Dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc quy trình chuyên môn của một dịch vụ k thuật y tế khác mà chi phí của dịch vụ kỹ thuật đó đã được tính trong cơ cấu giá.

- Áp giá tương đương riêng rẽ cho mỗi thì, mỗi giai đoạn của một phẫu thuật.

- Thống kê thanh toán với quỹ BHYT hoặc thu thêm của người bnh các chi phí đã kết cấu trong giá phẫu thuật.

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc cung cấp danh sách các dịch vụ nêu trên tại phụ lục kèm theo để BHXH các tỉnh kiểm tra, xử lý (chi tiết từng trưng hợp bệnh nhân được gửi đến phòng giám định BHYT thuộc BHXH tỉnh qua thư điện tử của Ngành), đề nghị BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện giám định chuyên đề, phát hiện các trường hợp thanh toán sai quy định, đồng thời thông báo kết quả về Trung tâm để cập nhật quy tắc trên Hệ thống thông tin giám định BHYT./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Nguyễn Minh Thảo (
để b/c);
- Phó TGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Ban CSYT, GĐN;
- Lưu: VT, NVGĐ2 (02b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đàm Hiếu Trung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 389/GĐB-NVGĐ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu389/GĐB-NVGĐ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 389/GĐB-NVGĐ2

Lược đồ Công văn 389/GDB-NVGĐ2 2017 kiểm tra xử lý thanh toán dịch vụ kỹ thuật sai quy định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 389/GDB-NVGĐ2 2017 kiểm tra xử lý thanh toán dịch vụ kỹ thuật sai quy định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu389/GĐB-NVGĐ2
        Cơ quan ban hành***
        Người ký***
        Ngày ban hành16/11/2017
        Ngày hiệu lực16/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 389/GDB-NVGĐ2 2017 kiểm tra xử lý thanh toán dịch vụ kỹ thuật sai quy định

             Lịch sử hiệu lực Công văn 389/GDB-NVGĐ2 2017 kiểm tra xử lý thanh toán dịch vụ kỹ thuật sai quy định

             • 16/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực