Công văn 389/TĐC-THPC

Công văn số 389/TĐC-THPC ngày 18/04/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước của Công ty cổ phần Giám định và Tư vấn Việt

Nội dung toàn văn Công văn 389/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 389/TĐC-THPC

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2002

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆNGIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 20/1999/NĐ-CP">45/2001/TT-BKHCNMT ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Sau khi kiểm tra các điều kiện được quy định, Tỏng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo
:

1. Xác nhận Công ty Cổ phần Giám định và Tư vấn Việt (VIETCONTROL). (Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Trường Tộ - Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08 8264669 - Fax: 08 8265210 - E-mail: [email protected]) đủ điều kiện giám định phục vụ quản lý Nhà nước trong phạm vi được nêu cụ thể dưới đây:

Giám định số lượng, định danh và công dụng hàng hóa thuộc Chương 84 (trừ hàng hóa có mã số 8401, 8402, 8413)

2. Thông báo này không thay thế văn bản trưng cầu giám định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Công ty thực hiện kiểm tra hàng hóa theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra hàng hóa trước pháp luật.

4. Thông báo này có giá trị 2 năm kể từ ngày ký.

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Nguyễn Hữu Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 389/TĐC-THPC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 389/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/04/2002
Ngày hiệu lực 18/04/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 389/TĐC-THPC

Lược đồ Công văn 389/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 389/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 389/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành Công nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
Người ký ***, Nguyễn Hữu Thiện
Ngày ban hành 18/04/2002
Ngày hiệu lực 18/04/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 389/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước

Lịch sử hiệu lực Công văn 389/TĐC-THPC Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước

  • 18/04/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/04/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực