Công văn 3893/BYT-KH-TC

Công văn 3893/BYT-KH-TC năm 2016 thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3893/BYT-KH-TC thực hiện 37/2015/TTLT-BYT-BTC giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh 2016


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3893/BYT-KH-TC
V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ/ Ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

 

Thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (sau đây gọi tắt là Thông tư 37). Để việc triển khai thực hiện Thông tư 37 được tốt, Bộ Y tế thông báo và đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai một số nội dung sau:

1. Về thời Điểm thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cả chi phí tiền lương theo quy định tại Thông tư 37

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 5/2016 của Chính phủ; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Điều hành giá ngày 23/5/2016, hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng các phương án Điều chỉnh giá dịch vụ y tế và dự báo vấn đề tác động đến chỉ số giá tiêu dùng để xem xét, quyết định thời Điểm Điều chỉnh tại các đơn vị, địa phương cho phù hợp.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư 37 (trừ các đơn vị quy định tại Khoản 3 Điều 5 và các cơ sở y tế tư nhân). Từ 01/7/2016 chưa thực hiện mức giá bao gồm cả tiền lương quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư 37. Bộ Y tế sẽ có văn bản thông báo chính thức về thời Điểm được thực hiện sau.

2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với việc Điều chỉnh giá dịch vụ.

Qua 03 tháng thực hiện Thông tư 37, Bộ Y tế thấy về cơ bản các đơn vị, địa phương đã triển khai đúng các quy định của Thông tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện, cụ thể: đã thực hiện tốt công tác truyền thông, tập huấn, thu theo đúng mức giá Liên bộ đã quy định. Việc ban hành mức giá cụ thể tại Thông tư 37 đã giảm bớt thủ tục hành chính do các đơn vị, địa phương không phải xây dựng, ban hành định mức, tính lại giá để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT tăng lên do không phải trả thêm các chi phí trước đây chưa tính trong giá; giá của các bệnh viện tuyến dưới, nhất là tuyến huyện, tuyến xã được tăng lên; nguồn thu tăng, khuyến khích tuyến dưới phát triển các kỹ thuật y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phục vụ người có thẻ BHYT được tốt hơn.

Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra tại một số đơn vị, địa phương Bộ Y tế thấy vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh/ thành phố phối hợp chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục triển khai thực hiện các công việc sau:

a) Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức tập huấn, phổ biến các nội dung của Thông tư đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải triển khai tập huấn, phổ biến nội dung Thông tư đến tất cả các cán bộ liên quan để thực hiện việc tính và thu đúng theo giá dịch vụ đã được ban hành.

b) Tiếp tục thực hiện việc công khai mức thu của các dịch vụ để người bệnh biết, thực hiện, đặc biệt là mức thu khám bệnh, ngày giường Điều trị và một số dịch vụ cơ bản. Việc công khai giá cần lưu ý công khai đầy đủ các bảng giá hiện đang thực hiện tại đơn vị; công khai rõ đối tượng áp dụng và phải ở vị trí thuận tiện, dễ nhìn.

c) Ưu tiên bố trí ngân sách, nguồn thu và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định để sửa chữa, cải tạo, mở rộng khoa khám bệnh, mua sắm, bổ sung bàn khám, các bộ dụng cụ khám bệnh, tăng cường và hợp đồng thêm hoặc Điều chỉnh nhân lực để tăng số bàn khám, phòng khám không để người bệnh chờ lâu. Mua sắm bổ sung bàn, ghế, giường, tủ, các trang thiết bị của các buồng bệnh, thay thế các trang thiết bị, cải thiện các Điều kiện phục vụ người bệnh (phải mua và trang bị chăn, ga, gối, đệm, quần áo bệnh nhân…). Cải tiến khu vực đón tiếp, có bộ phận và nhân viên hướng dẫn bệnh nhân và người nhà làm các thủ tục khám bệnh, chữa bệnh.

d) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm túc việc tính và thu chi phí khám chữa bệnh của người bệnh đúng quy định. Không được thu thêm của người bệnh các chi phí đã tính trong giá (trừ các chi phí vật tư, hóa chất, chưa tính vào giá, phần đồng chi trả theo quy định của người bệnh có thẻ BHYT hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan BHXH và giá khám chữa bệnh theo yêu cầu). Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện mức giá dịch vụ Liên bộ đã ban hành nhưng không phù hợp, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế, Bộ Tài chính để xem xét, Điều chỉnh cho phù hợp, không tự Điều chỉnh mức thu hoặc yêu cầu người bệnh đóng thêm.

e) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là ở khâu lấy thuốc, thanh toán khi ra viện để thuận lợi cho người bệnh; tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin để việc thanh toán được nhanh chóng và hạn chế tối đa việc tính sai cho người bệnh. Thực hiện lập Bảng kê chi phí thanh toán khám chữa bệnh trên một bảng kê chi phí theo đúng hướng dẫn quy định tại mẫu Bảng kê số 02/BV ban hành kèm theo Quyết định số 3453/QĐ-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ trưng Bộ Y tế (không tách riêng 2 hoặc 3 bảng kê theo tính chất nội dung các Khoản thu).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Y tế để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính; BHXH Việt Nam;
- BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an ;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc TW (để p/h);
- Cục QL KCB, Vụ BHYT; Vụ PC;
- Lưu: VT, KHTC(4).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3893/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3893/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2016
Ngày hiệu lực24/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3893/BYT-KH-TC

Lược đồ Công văn 3893/BYT-KH-TC thực hiện 37/2015/TTLT-BYT-BTC giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3893/BYT-KH-TC thực hiện 37/2015/TTLT-BYT-BTC giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3893/BYT-KH-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành24/06/2016
        Ngày hiệu lực24/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3893/BYT-KH-TC thực hiện 37/2015/TTLT-BYT-BTC giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3893/BYT-KH-TC thực hiện 37/2015/TTLT-BYT-BTC giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh 2016

           • 24/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực