Công văn 3894/TCHQ-CCHĐH

Công văn 3894/TCHQ-CCHĐH năm 2013 hướng dẫn bổ sung quy trình thủ tục hải quan điện tử do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3894/TCHQ-CCHĐH năm 2013 bổ sung quy trình thủ tục hải quan điện tử


TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3894/TCHQ-CCHĐH
V/v hướng dẫn bổ sung quy trình TTHQĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4982/HQHP-QLRR ngày 2/7/2013 của Cục Hải quan Hải Phòng phản ánh vướng mắc khi thực hiện quy trình thủ tục hải quan điện tử sau thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2006 có hiệu lực áp dụng. Về việc này, Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc đang được Ban Cải cách hiện đại hóa trao đổi với các đơn vị có liên quan để có hướng dẫn cụ thể.

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3894/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3894/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2013
Ngày hiệu lực15/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3894/TCHQ-CCHĐH năm 2013 bổ sung quy trình thủ tục hải quan điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3894/TCHQ-CCHĐH năm 2013 bổ sung quy trình thủ tục hải quan điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3894/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhBan Cải cách Hiện đại hóa
        Người kýTrần Quốc Định
        Ngày ban hành15/07/2013
        Ngày hiệu lực15/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3894/TCHQ-CCHĐH năm 2013 bổ sung quy trình thủ tục hải quan điện tử

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3894/TCHQ-CCHĐH năm 2013 bổ sung quy trình thủ tục hải quan điện tử

             • 15/07/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/07/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực