Công văn 3895/BHXH-TB

Công văn 3895/BHXH-TB năm 2017 về đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3895/BHXH-TB 2017 đối tượng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội Hà Nội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3895/BHXH-TB

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, TIỀN LƯƠNG LÀM CĂN CỨ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ ngày 01/01/2018; căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo như sau:

1. Đối tượng tham gia

Từ ngày 01/01/2018 ngoài các đối tượng theo quy định tại điều 2 Luật BHXH 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội, người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đi tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN; không thuộc đối tượng tham gia BHYT, BHTN.

2. Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

- Vùng I: mức 3.980.000 đồng/tháng;

- Vùng II: mức 3.530.000 đồng/tháng;

- Vùng III: Mức 3.090.000 đồng/tháng;

- Vùng IV: mức 2.760.000 đồng/tháng;

- Mức lương tối thiểu vùng quy định là mức thấp nhất làm cơ sở để đơn vị và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó đảm bảo mức lương trcho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường làm công việc giản đơn nhất;

- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

- Các khoản phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác đóng BHXH căn cứ theo hợp đng lao động.

Mức lương ti thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo để Giám đốc Bảo him xã hội các quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sử dụng lao động được biết làm căn cứ thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các Ph
ó Giám đốc (để chỉ đạo);
- BHXH các Q, H, TX (để th/h);
- Các Phòng nghiệp vụ (để th/h);
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Website của BHXH TP HN;
- Lưu: VT; P: Q
LT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đàm Thị Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3895/BHXH-TB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3895/BHXH-TB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3895/BHXH-TB

Lược đồ Công văn 3895/BHXH-TB 2017 đối tượng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3895/BHXH-TB 2017 đối tượng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3895/BHXH-TB
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
        Người kýĐàm Thị Hòa
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3895/BHXH-TB 2017 đối tượng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3895/BHXH-TB 2017 đối tượng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội Hà Nội

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực