Công văn 3895/TCT-CS

Công văn 3895/TCT-CS về trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3895/TCT-CS trả lời chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3895/TCT-CS
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi: Văn phòng Luật sư Trần Ngọc Mai

Trả lời công văn số 0106/2007/CV.VPLS-TNM ngày 27/6/2007 của Văn phòng Luật sư Trần Ngọc Mai hỏi về việc hướng dẫn chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về đề nghị chuyển đổi phương pháp tính thuế:

- Tại Điều 33 Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định: '' Văn phòng luật sư do một luật Sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng".

- Tại điểm 2.1 mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT có quy định: ''Đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng là:

a. Cá nhân sản xuất, kinh doanh là người Việt Nam;

b. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thành lập pháp nhân tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hoá đơn chứng từ để làm căn cứ tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế;

c. Cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ''.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp chỉ là cá nhân sản xuất kinh doanh là người Việt Nam hoặc cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quỷ, ngoại tệ. Văn phòng Luật sư Trần Ngọc Mai được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân vì vậy thuộc diện đăng ký kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, không thuộc diện kê khai nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Trường hợp Văn phòng Luật sư Trần Ngọc Mai kê khai không đủ căn cứ tính thuế, thực hiện kế toán không đầy đủ thì bị ấn định thuế theo quy định.

2) Về việc kê khai nộp thuế của Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân:

Tại điểm 5.19 mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định: ''Tổ chức, cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh không thường xuyên không có hoá đơn thì được cơ quan thuế cung cấp hoá đơn lẻ để sử dụng cho từng trường hợp''.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân có phát sinh dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng không có đăng ký kinh doanh và không có hoá đơn thì được cơ quan thuế cung cấp hoá đơn lẻ và kê khai nộp thuế theo từng hoá đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng Luật sư Trần Ngọc Mai biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2 b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 3895/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3895/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2007
Ngày hiệu lực20/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3895/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3895/TCT-CS trả lời chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3895/TCT-CS trả lời chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3895/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/09/2007
        Ngày hiệu lực20/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3895/TCT-CS trả lời chính sách thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3895/TCT-CS trả lời chính sách thuế

            • 20/09/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực