Công văn 3899/UBND-VX

Công văn 3899/UBND-VX năm 2021 về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 3899/UBND-VX 2021 quản lý cán bộ công chức người lao động kiểm soát dịch COVID19 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3899/UBND-VX
Về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các Hội đặc thù thuộc Thành phố;
- Các Công ty, Tổng Công ty thuộc Thành phố.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện các biện pháp phù hợp với quy định hiện hành, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo như sau:

1. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện, các Hội đặc thù thuộc Thành phố và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

- Khẩn trương rà soát lại quy chế làm việc, quy định của các cơ quan, đơn vị theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương; sự nghiêm túc, tính chấp hành trong công tác giữa cấp trên và cấp dưới; đảm bảo tuân thủ thứ bậc hành chính và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; đồng thời có chế độ khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

- Kiểm soát chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng dẫn tại Công văn sổ 1913/STTTT-CNTT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thường xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

- Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương, của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Nắm bắt thông tin qua báo chí, truyền thông, Cổng thông tin 1022, đơn thư phản ánh của người dân và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, hoạt động công vụ, công tác phòng chống dịch COVID-19 của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh hoặc xử lý, khắc phục kịp thời vi phạm (nếu có).

- Báo cáo khẩn các trường hợp đột xuất và báo cáo định kỳ hàng tháng (ngày cuối của tháng) công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc và các hoạt động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị và các hoạt động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nếu để xảy ra sai phạm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
-
TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ;
- Trường ĐHSG; Trường ĐHYK PNT;
-
VPUB: CVP, các PVP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT (VX/TH).

CHỦ TỊCH
Phan Văn Mãi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3899/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3899/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2021
Ngày hiệu lực23/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(24/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3899/UBND-VX 2021 quản lý cán bộ công chức người lao động kiểm soát dịch COVID19 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3899/UBND-VX 2021 quản lý cán bộ công chức người lao động kiểm soát dịch COVID19 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3899/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhan Văn Mãi
        Ngày ban hành23/11/2021
        Ngày hiệu lực23/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (24/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3899/UBND-VX 2021 quản lý cán bộ công chức người lao động kiểm soát dịch COVID19 Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3899/UBND-VX 2021 quản lý cán bộ công chức người lao động kiểm soát dịch COVID19 Hồ Chí Minh

              • 23/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực