Công văn 39/TĐC-HCHQ

Công văn 39/TĐC-HCHQ khắc phục hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 39/TĐC-HCHQ khắc phục hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/TĐC-HCHQ
V/v khắc phục hoạt động tư vấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đối với CQHCNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn Quản lý I.M.C.C

Ngày 02/11/2011, Đoàn giám sát của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành giám sát tình hình hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước tại Công ty. Căn cứ biên bản giám sát, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo như sau:

1. Tại thời điểm hiện nay, Công ty không thực hiện đúng theo quy định về nghĩa vụ của tổ chức tư vấn tại Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN cụ thể như sau:

a) Không thực hiện đúng theo quy định tại điểm đ Điều 10 Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN về việc thực hiện đầy đủ hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính nhà nước theo quy định chung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quyết định số 403/QĐ-TĐC ngày 26/03/2010).

Ngày 21/11/2011, Đoàn giám sát đã nhận được hồ sơ của Công ty giải trình và khắc phục các điểm không phù hợp trong biên bản giám sát. Tuy nhiên, hồ sơ của Công ty chưa chứng minh được việc thực hiện hành động khắc phục các vấn đề tồn tại nêu trong biên bản giám sát theo quy định.

b) Không thực hiện đúng theo quy định tại điểm g Điều 10 Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN về việc có tác động dưới bất kỳ hình thức nào đến tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan hành chính nhà nước do mình tư vấn:

- Tại công văn số 661/IMCC-VP ngày 08/12/2010 của Công ty gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, Công ty có thông báo cho Sở về thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Trong đó có nội dung như: đã trực tiếp làm việc với Văn phòng Chứng nhận Chất lượng; cử chuyên gia để giám sát, rà soát, lập hồ sơ, báo cáo, tổ chức đánh giá nội bộ và dự thảo biên bản xem xét của Lãnh đạo, trình Lãnh đạo Sở ký và gửi toàn bộ hồ sơ/báo cáo này về Văn phòng Chứng nhận Chất lượng để xem xét; Công ty chịu trách nhiệm về việc thu xếp trưởng đoàn đánh giá đáp máy bay vào Cần Thơ, thu xếp ô tô đưa đón, ăn ở, khách sạn…

- Tại báo cáo đánh giá giám sát lần 1 tại UBND huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng của Văn phòng Chứng nhận Chất lượng ngày 12/11/2010, chuyên gia Lương Thanh Cường là chuyên gia tiến hành đánh giá giám sát tại UBND huyện Lâm Hà, đồng thời chuyên gia này có tên trong danh sách chuyên gia tư vấn của Công ty.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng yêu cầu Công ty thực hiện hành động khắc phục các nội dung được nêu trong biên bản giám sát và báo cáo giải trình cụ thể về nội dung tại điểm b mục 1 nêu trên. Báo cáo hành động khắc phục và báo cáo giải trình yêu cầu gửi về Tổng cục trước ngày 15/03/2012.

Quá thời hạn trên, nếu Công ty không hoàn tất các hành động khắc phục hoặc giải trình không phù hợp, Tổng cục sẽ xem xét, hủy bỏ hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước đã cấp cho Công ty.

3. Kể từ ngày ký công văn này, yêu cầu Công ty tạm dừng hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà nước cho đến khi hoàn tất việc khắc phục các nội dung được nêu trong biên bản giám sát và giải trình phù hợp về nội dung tại điểm b mục 1 nêu trên. Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục sẽ xem xét, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện hành động khắc phục và giải trình của Công ty.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để Công ty biết, nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Lưu VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 39/TĐC-HCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu39/TĐC-HCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2012
Ngày hiệu lực10/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 39/TĐC-HCHQ khắc phục hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 39/TĐC-HCHQ khắc phục hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu39/TĐC-HCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành10/01/2012
        Ngày hiệu lực10/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 39/TĐC-HCHQ khắc phục hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 39/TĐC-HCHQ khắc phục hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng

           • 10/01/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực