Công văn 390/TCT-PCCS

Công văn số 390/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Biên lai thu lệ phí xuất bến

Nội dung toàn văn Công văn 390/TCT-PCCS Biên lai thu lệ phí xuất bến


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 390/TCT-PCCS
V/v: Biên lai thu lệ phí xuất bến

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 1244/CV-CT ngày 27/12/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về việc biên lai thu lệ phí xuất bến xe khách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, mục A, phần IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí quy định: "Đối với phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước tổ chức, cá nhân khi thu phí, lệ phí phải lập và cấp biên lai thu cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế".

Theo Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí thì không có khoản lệ phí xe khách ra vào bến.

Trường hợp Trung tâm quản lý bến xe khách Quảng Trị có thu tiền ra vào bến của xe khách, tiền hoa hồng bán vé thì không được sử dụng biên lai thu lệ phí mẫu QT25/BX (mẫu cũ) hoặc biên lai thu phí, lệ phí theo mẫu mới mà phải sử dụng hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế theo quy định. Để đáp ứng cho hoạt động quản lý xe ra vào bến thì Trung tâm có thể đăng ký tự in hóa đơn với cơ quan thuế và trên hóa đơn tự in có các chỉ tiêu phù hợp đặc thù hoạt động của Trung tâm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 390/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu390/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2007
Ngày hiệu lực19/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 390/TCT-PCCS Biên lai thu lệ phí xuất bến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 390/TCT-PCCS Biên lai thu lệ phí xuất bến
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu390/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành19/01/2007
        Ngày hiệu lực19/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 390/TCT-PCCS Biên lai thu lệ phí xuất bến

           Lịch sử hiệu lực Công văn 390/TCT-PCCS Biên lai thu lệ phí xuất bến

           • 19/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực