Công văn 3904/VPCP-QHQT

Công văn số 3904/VPCP-QHQT về việc tổ chức Hội thảo về sử dụng công nghệ vũ trụ cho quản lý rừng và bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3904/VPCP-QHQT tổ chức Hội thảo sử dụng công nghệ vũ trụ cho quản lý rừng và bảo vệ môi trường


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3904/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội thảo về sử dụng công nghệ vũ trụ cho quản lý rừng và bảo vệ môi trường.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1737/BKHCN-HTQT ngày 06 tháng 7 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về "Sử dụng công nghệ vũ trụ cho quản lý rừng và bảo vệ môi trường", tại Hà Nội, từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 11 năm 2007.

- Các đại biểu nước ngoài tự chịu chi phí về vé máy bay, ăn và ở tại Việt Nam. Các chi phí liên quan đến tổ chức và lễ tân cho Hội thảo được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước phân bổ cho Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng Chính phủ, Phó TTg Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, KG, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3904/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3904/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2007
Ngày hiệu lực13/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3904/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 3904/VPCP-QHQT tổ chức Hội thảo sử dụng công nghệ vũ trụ cho quản lý rừng và bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3904/VPCP-QHQT tổ chức Hội thảo sử dụng công nghệ vũ trụ cho quản lý rừng và bảo vệ môi trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3904/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành13/07/2007
        Ngày hiệu lực13/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3904/VPCP-QHQT tổ chức Hội thảo sử dụng công nghệ vũ trụ cho quản lý rừng và bảo vệ môi trường

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3904/VPCP-QHQT tổ chức Hội thảo sử dụng công nghệ vũ trụ cho quản lý rừng và bảo vệ môi trường

              • 13/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực