Công văn 3906/TCHQ-KĐHQ

Công văn 3906/TCHQ-KĐHQ năm 2019 giải đáp vướng mắc về thời gian ban hành kết quả phân tích hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3906/TCHQ-KĐHQ 2019 giải đáp vướng mắc về thời gian ban hành kết quả phân tích


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3906/TCHQ-KĐHQ
V/v giải đáp vướng mắc của Công ty tại Công văn số 3496/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam.
(Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Vincom Center Đng Khởi, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3496/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn Phòng Chính Phủ, gửi kèm kiến nghị của Công ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam (trên Cổng Thông điện tử -Văn Phòng Chính Phủ) về thời gian ban hành kết quả phân tích đối với lô hàng của Công ty. Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 18/10/2018, Chi cục Kiểm định hải quan 4 đã tiếp nhận hồ sơ, mẫu hàng tại mục 03 Tờ khai có tên khai báo “Urethane Acrylate Oligomer: Etercure 6145-100 (Mã hàng: 7M844) dùng để sản xuất sơn”. Tuy nhiên, do mẫu hàng phức tạp, cần phải xác định thêm một số chỉ tiêu dẫn tới việc kéo dài thời gian phân tích hàng hóa. Ngay sau khi có đầy đủ chỉ tiêu, cơ sở xác định mã số, Chi cục Kiểm định hải quan 4 đã ban hành Thông báo Kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 623/TB-KĐ4 ngày 26/4/2019.

Mặt hàng này đã được Cục Hải quan tỉnh Đng Nai (Chi cục Hải quan Biên Hòa) thông quan ngày 02/5/2019.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (Cổng thông tin điện tử chính phủ);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục GSQL (để biết);
- Vụ Pháp ch
ế TCHQ (để t/h);
- Lưu: VT, KĐHQ (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KĐHQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Tuấn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3906/TCHQ-KĐHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3906/TCHQ-KĐHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3906/TCHQ-KĐHQ

Lược đồ Công văn 3906/TCHQ-KĐHQ 2019 giải đáp vướng mắc về thời gian ban hành kết quả phân tích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3906/TCHQ-KĐHQ 2019 giải đáp vướng mắc về thời gian ban hành kết quả phân tích
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3906/TCHQ-KĐHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýBùi Tuấn Hải
        Ngày ban hành13/06/2019
        Ngày hiệu lực13/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3906/TCHQ-KĐHQ 2019 giải đáp vướng mắc về thời gian ban hành kết quả phân tích

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3906/TCHQ-KĐHQ 2019 giải đáp vướng mắc về thời gian ban hành kết quả phân tích

              • 13/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực