Công văn 3907/GSQL-TH

Công văn 3907/GSQL-TH năm 2019 về thủ tục hải quan đối với xăng dầu tại các kho xăng dầu chưa được xác nhận đủ điều kiện theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3907/GSQL-TH 2019 thủ tục hải quan với xăng dầu theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3907/GSQL-TH
V/v thủ tục hải quan đối với xăng dầu tại các kho xăng du chưa được xác nhận đủ điều kiện theo Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2766/HQBRVT-GSQL ngày 30/9/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 23/9/2019, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 6077/TCHQ-GSQL đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tại các kho xăng dầu đã được Tổng cục Hải quan xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu căn cứ công văn số 6077/TCHQ-GSQL dẫn trên để thực hiện việc làm thủ tục đối với xăng dầu xuất nhập khẩu tại kho xăng dầu Cù Lao Tào.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3907/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3907/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3907/GSQL-TH 2019 thủ tục hải quan với xăng dầu theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3907/GSQL-TH 2019 thủ tục hải quan với xăng dầu theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3907/GSQL-TH
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýTrần Đức Hùng
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3907/GSQL-TH 2019 thủ tục hải quan với xăng dầu theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3907/GSQL-TH 2019 thủ tục hải quan với xăng dầu theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP

             • 08/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực