Công văn 3908/GSQL-GQ2

Công văn 3908/GSQL-GQ2 năm 2019 vướng mắc nhà thầu nước ngoài nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3908/GSQL-GQ2 2019 vướng mắc nhà thầu nước ngoài nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3908/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc nhà thầu nước ngoài nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sumitomo Warehouse.
(Đ/c: P604, Tầng 6 Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn đề ngày 12/9/2019 của Công ty TNHH Sumitomo Warehouse trình bày vướng mắc nhà thầu nước ngoài nhập khẩu hàng hóa phục vụ gói thầu xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy định về người khai hải quan

Khoản 1 Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018) quy định về người khai hải quan như sau:

“Người khai hải quan gồm:

1. Chủ hàng hóa xuất khu, nhập khu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hi quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan...”.

2. Quy định về khai bổ sung

Trường hợp người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 và Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018).

3. Ngoài ra, nếu hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án theo trình bày tại công văn đề ngày 12/9/2019 nêu trên của Công ty thuộc trường hợp phải thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ để thực hiện.Theo đó:

- Các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế gồm các hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 23, Điều 24 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa (chủ dự án; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh; chủ cơ sở đóng tàu; tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí) sau đây gọi chung là chủ dự án, là người thông báo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế. Trường hợp chủ dự án không trực tiếp nhập khẩu hàng hóa miễn thuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ hoặc công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa thì nhà thầu, công ty cho thuê tài chính sử dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã thông báo với cơ quan hải quan.

- Trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.

Đ nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để hướng dẫn Công ty JFEE thực hiện đảm bảo đúng quy định. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành - P.TCT (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3908/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3908/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3908/GSQL-GQ2 2019 vướng mắc nhà thầu nước ngoài nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3908/GSQL-GQ2 2019 vướng mắc nhà thầu nước ngoài nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3908/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3908/GSQL-GQ2 2019 vướng mắc nhà thầu nước ngoài nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3908/GSQL-GQ2 2019 vướng mắc nhà thầu nước ngoài nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án

           • 08/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực