Công văn 3909/TCT-CNTT

Nội dung toàn văn Công văn 3909/TCT-CNTT 2023 tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3909/TCT-CNTT
V/v tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại thông báo 662/TB-BTC ngày 24/7/2023, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện một số công việc sau:

- Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, tính cấp bách, thường xuyên, lâu dài của công tác bảo vệ an ninh mạng; thực hiện nghiêm túc các quy định về an ninh mạng; nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá và tội phạm trên không gian mạng; chỉ sử dụng email ngành Thuế được cấp vào mục đích công việc, không sử dụng để đăng ký, khai báo trên các trang mạng với mục đích khác; cài đặt phần mềm phòng chống mã độc và cập nhật các bản vá lỗ hổng hệ điều hành, bản nâng cấp phần mềm cho 100% máy tính của công chức; khuyến cáo cài đặt phần mềm phòng chống mã độc đối với các máy tính cá nhân của công chức.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về bảo vệ an ninh mạng (Luật An ninh mạng năm 2018; Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược An toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030). Xây dựng nội dung tuyên truyền về an toàn, an ninh mạng và đưa vào kế hoạch thông tin, tuyên truyền hàng năm.

- Tổ chức rà soát, đánh giá các biện pháp bảo vệ an ninh mạng và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu bảo mật của hệ thống thông tin do đơn vị quản lý trực tiếp.

- Thường xuyên giám sát và định kỳ tổ chức kiểm tra việc triển khai các quy định về an toàn, an ninh mạng tại Cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q. TCTrg Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu VT, CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3909/TCT-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3909/TCT-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(15/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3909/TCT-CNTT

Lược đồ Công văn 3909/TCT-CNTT 2023 tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3909/TCT-CNTT 2023 tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3909/TCT-CNTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành31/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (15/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3909/TCT-CNTT 2023 tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3909/TCT-CNTT 2023 tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng

              • 31/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực